Sesje i protokoły

 

8 kadencja lata 2018-2022

Rok 2019

Sesja XIV z dnia 16 września 2019

Uchwała nr XIV.157.19 - załącznik.

Uchwała nr XIV.157.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022.

Uchwała nr XIV.156.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIV.155.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2023.

Uchwała nr XIV.154.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIV.153.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Moja młodość – moje wspomnienia” cykl czterech spotkań z seniorami.

Uchwała nr XIV.152.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XIV.151.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIV.150.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIV.149.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.148.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.147.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.146.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.145.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.144.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.143.19 - załącznik.

Uchwała nr XIV.143.19 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Sesja XIII z dnia 29 sierpnia 2019

Podsumowanie - Sesja XIII.

Uchwała nr XIII.142.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2021.

Uchwała nr XIII.141.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Organizacja Dożynek Ogrodowych na ogródkach działkowych ROD „Wisła”.

Uchwała nr XIII.140.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIII.139.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XIII.138.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr XIII.137.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIII.136.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIII.135.19 w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIII.134.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr XIII.133.19 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019.

Uchwała nr XIII.132.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Ogród różany rozproszony”.

Sesja XII z dnia 8 lipca 2019

Podsumowanie - Sesja XII.

Uchwała nr XII.131.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022.

Uchwała nr XII.130.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XII.129.19 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała nr XII.128.19 - załącznik.

Uchwała nr XII.128.19 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XII.127.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Sesja XI z dnia 17 czerwca 2019 Sesja X z dnia 30 maja 2019 Sesja IX z dnia 20 maja 2019

Podsumowanie - Sesja IX.

Uchwała nr IX.119.19 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Uchwała nr IX.118.19 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr IX.117.19 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.

Uchwała nr IX.116.19 w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła betoniarskiego na części działki nr 83/6 obr. Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.

Uchwała nr IX.115.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr IX.114.19 - załącznik.

Uchwała nr IX.114.19 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2018”.

Sesja VIII z dnia 15 kwietnia 2019 Sesja VII z dnia 8 kwietnia 2019 Sesja VI z dnia 25 marca 2019

Podsumowanie - Sesja VI.

Uchwała nr VI.107.19 - załącznik.

Uchwała nr VI.107.19 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czuchajowskiego na jednokierunkowy.

Uchwała nr VI.106.19 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Uchwała nr VI.105.19 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Uchwała nr VI.104.19 w sprawie remontu torowiska tramwajowego na al. Jana Pawła II od Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała nr VI.103.19 w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Uchwała nr VI.102.19 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 lipca 2018 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr VI.101.19 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019.

Uchwała nr VI.100.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr VI.99.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Sesja V z dnia 18 lutego 2019

Podsumowanie - Sesja V.

Uchwała nr V.98.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr V.97.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr V.96.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c)”.

Uchwała nr V.95.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.

Uchwała nr V.94.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

Uchwała nr V.93.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”.

Sesja IV z dnia 28 stycznia 2019

Podsumowanie - Sesja IV.

Uchwała nr IV.92.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.91.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.90.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.89.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.88.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. ds. Rodzin, Zdrowia i Osób

Uchwała nr IV.87.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.86.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.85.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.84.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.83.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.82.19 w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu.

Uchwała nr IV.81.19 w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr IV.80.19 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.79.19 w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumny odkwaszająco- odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta, przy ul. Ujastek w Krakowie”.

Uchwała nr IV.78.19 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 209 obr. 46 w Krakowie.

Uchwała nr IV.77.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.76.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.75.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.74.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.73.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.72.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.71.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.70.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.69.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.68.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.67.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.66.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.65.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.64.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.63.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.62.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.61.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.60.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.59.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.58.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.57.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.56.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.55.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.54.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.53.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.52.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.51.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.50.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.49.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.48.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.47.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.46.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.45.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.44.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.43.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.42.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.41.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.40.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.39.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.38.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.37.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.36.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.35.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.34.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.33.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwały zarządu

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 33

Uchwała nr 34

Uchwała nr 35

Uchwała nr 36

Uchwała nr 37

Uchwała nr 38

Uchwała nr 39

Uchwała nr 40

Uchwała nr 41

Uchwała nr 42

Uchwała nr 43

Uchwała nr 44

Uchwała nr 45

Uchwała nr 46

Uchwała nr 47

Uchwała nr 48

Uchwała nr 49

Uchwała nr 50

Uchwała nr 51

Uchwała nr 52

Uchwała nr 53

Uchwała nr 54

Uchwała nr 55

Uchwała nr 56

Uchwała nr 57

Uchwała nr 58

Uchwała nr 59

Uchwała nr 60

Uchwała nr 61

Uchwała nr 62

Uchwała nr 63

Uchwała nr 64

Uchwała nr 65

Uchwała nr 66

Uchwała nr 67

Uchwała nr 68

Uchwała nr 69

Uchwała nr 70

Uchwała nr 71

Uchwała nr 72

Uchwała nr 73

Uchwała nr 74

Uchwała nr 75

Uchwała nr 76

Uchwała nr 77

Uchwała nr 78

Uchwała nr 79

Uchwała nr 80

Uchwała nr 81

Uchwała nr 82

Uchwała nr 83

Uchwała nr 85

Uchwała nr 86

Uchwała nr 87

Uchwała nr 88

Uchwała nr 89

Uchwała nr 90

Uchwała nr 91

Uchwała nr 92

Uchwała nr 93

Uchwała nr 94

Uchwała nr 95

Uchwała nr 96

Uchwała nr 97

Uchwała nr 98

Uchwała nr 99

Uchwała nr 100

Uchwała nr 101

Uchwała nr 102

Uchwała nr 103

Uchwała nr 104

Uchwała nr 105

Uchwała nr 106

Uchwała nr 107

Uchwała nr 108

Uchwała nr 109

Uchwała nr 110

Uchwała nr 111

Uchwała nr 112

Uchwała nr 113

Uchwała nr 114

Uchwała nr 115

Uchwała nr 116

Uchwała nr 117

Uchwała nr 118

Uchwała nr 119

Uchwała nr 120

Uchwała nr 121

Uchwała nr 122

Uchwała nr 123

Uchwała nr 124

Uchwała nr 125

Uchwała nr 126

Uchwała nr 127

Uchwała nr 128

Uchwała nr 129

Uchwała nr 130

Uchwała nr 130 - załącznik regulamin

Uchwała nr 130 - załącznik deklaracja

Uchwała nr 131

Uchwała nr 132

Uchwała nr 133

Uchwała nr 134

Uchwała nr 135

Uchwała nr 136

Uchwała nr 137

Uchwała nr 138

Uchwała nr 139

Uchwała nr 140

Uchwała nr 141

Uchwała nr 142

Uchwała nr 143

Uchwała nr 144

Uchwała nr 145

Uchwała nr 146

Uchwała nr 147

Uchwała nr 148

Uchwała nr 149

Uchwała nr 150

Uchwała nr 151

Uchwała nr 152

Uchwała nr 153

Uchwała nr 154

Uchwała nr 155

Uchwała nr 156

Uchwała nr 157

Uchwała nr 158

Uchwała nr 159

Uchwała nr 160

Uchwała nr 161

Uchwała nr 162

Uchwała nr 163

Uchwała nr 164

Uchwała nr 165

Uchwała nr 166

Uchwała nr 167

Uchwała nr 168

Uchwała nr 169

Uchwała nr 170

Uchwała nr 171

Uchwała nr 172

Uchwała nr 173

Uchwała nr 174

Uchwała nr 175

Uchwała nr 176

Uchwała nr 177

Uchwała nr 178

Uchwała nr 179

Uchwała nr 180

Uchwała nr 181

Uchwała nr 182

Uchwała nr 183

Uchwała nr 184

Uchwała nr 185

Uchwała nr 186

Uchwała nr 187

Uchwała nr 188

Uchwała nr 189

Uchwała nr 190

Uchwała nr 191

Uchwała nr 192

Uchwała nr 193

Uchwała nr 194

Uchwała nr 195

Uchwała nr 196

Uchwała nr 197

Uchwała nr 198

Uchwała nr 199

Uchwała nr 200

Uchwała nr 201

Uchwała nr 202

Uchwała nr 203

Uchwała nr 204

Uchwała nr 205

Uchwała nr 206

Uchwała nr 207

Uchwała nr 208

Uchwała nr 209

Uchwała nr 210

Uchwała nr 211

Uchwała nr 212

Uchwała nr 213

Uchwała nr 214

Uchwała nr 215

Uchwała nr 216

Uchwała nr 217

Uchwała nr 218

Uchwała nr 219

Uchwała nr 220

Uchwała nr 221

Uchwała nr 222

Uchwała nr 223

Uchwała nr 224

Uchwała nr 225

Uchwała nr 226

Uchwała nr 227

Uchwała nr 228

Uchwała nr 229

Uchwała nr 230

Uchwała nr 231

Uchwała nr 232

Uchwała nr 233

Uchwała nr 234

Uchwała nr 235

Uchwała nr 236

Uchwała nr 237

Uchwała nr 238

Uchwała nr 239

Uchwała nr 240

Uchwała nr 241

Uchwała nr 242

Uchwała nr 243

Uchwała nr 244

Uchwała nr 245

Uchwała nr 246

Uchwała nr 247Rok 2018

Sesja III z dnia 27 grudnia 2018

Podsumowanie - Sesja III.

Uchwała nr III.31.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.30.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.29.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.28.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.27.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.26.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.25.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.24.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.23.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.22.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.21.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.20.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.19.18 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu.

Sesja II z dnia 21 grudnia 2018

Podsumowanie - Sesja II.

Uchwała nr II.18.18 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.17.18 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.16.18 w sprawie powołania Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.15.18 w sprawie powołania Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.14.18 w sprawie powołania Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.13.18 w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.12.18 w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.11.18 w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.10.18 w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.9.18 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.8.18 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.7.18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.6.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.5.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.4.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.3.18 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.2.18 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Sesja I z dnia 17 grudnia 2018 Uchwały zarządu


( ! ) Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003396328{main}( ).../index.php:0
20.07061270384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( ).../index.php:49
30.33413923520Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../CMSApplication.php:202
40.33443923528Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( ).../SiteApplication.php:778
50.34583969248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( ).../CMSApplication.php:1044
60.34583969248Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( ).../HtmlDocument.php:557
70.34583969624Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( ).../HtmlDocument.php:783
80.34713971288Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( ).../HtmlDocument.php:491
90.34783972624Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( ).../ModulesRenderer.php:47
100.34793978504Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( ).../ModuleRenderer.php:98
110.35094009536include( '/home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php' ).../ModuleHelper.php:200

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem