Wspólnota AA

Anonimowi Alkoholicy - ulotkaCo to jest AA?
Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania picia. Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo w AA.

Liczba uczestników

Ocenia się, że ponad 2 miliony członków spotyka się w ponad 114 tysiącach grup w 170 krajach. W Polsce istnieje ok. 2300 grup AA.

Kontakty z organizacjami spoza AA

Wspólnota przyjęła „politykę” współpracy, ale bez wiązania się z innymi organizacjami zainteresowanymi problemem alkoholizmu. Nie wydajemy opinii o sprawach nie dotyczących AA, nie popieramy ich ani nie krytykujemy.


Z czego utrzymuje się AA

Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję całkowitego samoutrzymywania się i nie szukają ani nie przyjmują datków od osób nie będących członkami wspólnoty.

Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość

AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służący zdrowieniu z alkoholizmu.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi

Anonimowość jest duchową podstawą AA - przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.

Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA

Na mityngach tych zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, którzy dzielą się doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej i swojego zdrowienia w AA.

Jak powstało AA

AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z Nowego Jorku i lekarz z Akron (obaj już nie żyją), którzy byli „beznadziejnymi" pijakami. Oni założyli AA, aby pomagać innym, którzy cierpieli na chorobę alkoholową i utrzymywać własną trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem rozpowszechniła się na całym świecie.

Czego nie robi AA

AA nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”... nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje... nie łączy się z instytucjami ani organizacjami społecznymi (aczkolwiek członkowie AA, grupy i biura usług często współpracują z nimi)... nie tropi ani nie usiłuje kontrolować swoich członków... nie stawia diagnoz i prognoz medycznych ani psychiatrycznych... nie udziela pomocy w odtruwaniu, pielęgnacji czy rekonwalescencji... nie bierze udziału w praktykach religijnych... nie zapewnia mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub innych dóbr czy usług społecznych... nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych... nie daje listów polecających do oddziałów więziennych, prawników, sądów, organizacji społecznych, pracodawców itd.

Jak możesz znaleźć AA w swoim mieście

Szukaj „Anonimowych Alkoholików” w książce telefonicznej lub w gazecie. Wolontariusze pracujący w punktach kontaktowych będą chętnie odpowiadać na Twoje pytania i wskażą Ci najbliższą grupę AA.

Regionalny Punkt Kontaktowy
ul. Dietla 74/6.31-039 Kraków
dyżur: od Pn do Pt, godz. 18.00-20.00
tei (012)431-22-48 (można dzwonić codziennie)

Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
00-950 Warszawa 1. skr. pocztowa 243
00-020 Warszawa ul Chmielna 20
tel./fax 22 828 04 94
infolinia 801 033 242
Internet wwv.aa.org.pl
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tytuł oryginału "A. A. at a glance"
Copyright © 1996 by Alcoholics
Anonymous World Services Inc.
All Rights Reserved

Wydawca
Fundacja Biuro Służby
Krajowej AA w Polsce
Warszawa 2013