Szczegółowy podział zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XVIII na rok 2012

 

INFRASTRUKTURA

Wniosek nr 1

Wykonanie koncepcji, projektów, budowa i remonty parkingów oraz remonty chodników wg wskazań Dzielnicy

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI – Wniosek nr 2

KULTURA

Wniosek nr 3

Imprezy i inicjatywy placówek oświaty wg wskazań Dzielnicy

 

Wniosek nr 4

ZEO - Nowohucki Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych

Wniosek nr 5

MOPS - Organizacja imprezy Nowohucki Dzień Dziecka – integracja rodziny

Wniosek nr 6

MOPS - Organizacja spotkań wigilijnych i wielkanocnych dla emerytów i rencistów z Dzielnicy XVIII

Wniosek nr 7

MDK im J Korczaka – Organizacja imprezy Dożynki Dzielnicowe (dofinansowanie)

Wniosek nr 8

MDK im J Korczaka – Remont filii os. Szkolne 5

Wniosek nr 9

MDK im J Korczaka – Zakup sprzętu komputerowego dla filii os. Szkolne 5

Wniosek nr 10

MDK im J Korczaka – Organizacja imprezy „Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej”

Wniosek nr 11

MDK im J Korczaka – Organizacja imprez

Wniosek nr 12

MDK im J Korczaka – Organizacja imprezy Turniej tańca

Wniosek nr 13

MDK im J Korczaka – Organizacja imprezy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Guitarra Galante”

Wniosek nr 14

OK im. C.K. Norwida – Organizacja konkursu „Od Wandy do Sendzimira”

Wniosek nr 15

OK im. C.K. Norwida – Organizacja koncertów „ECCE HOMO – oto Człowiek”

Wniosek nr 16

OK im. C.K. Norwida – Imprezy dla dzieci „Zima w mieście i lato w mieście”

Wniosek nr 17

OK Kraków-Nowa Huta, Koncert „Nowa Huta Dlaczego nie?!”

Wniosek nr 18

OK Kraków-Nowa Huta - Organizacja imprez

Wniosek nr 19

MDK Fort 49 – Organizacja Turnieju Szkół Nowohuckich

Wniosek nr 20

ZBK – wymiana okien w Muzeum Czynu Zbrojnego os. Górali

Wniosek nr 21

ZSS nr 14 os. Sportowe 28 – XI Międzynarodowy Konkurs Cukierniczy

SPORT

Wniosek nr 22

Imprezy sportowe placówek oświaty wg wskazań Dzielnicy

Wniosek nr 23

MOS – Organizacja imprez

Wniosek nr 24

Przedszkole Samorządowe nr 96 – II Nowohucki Turniej Szachowy Przedszkolaków

Wniosek nr 25

MOS – Nowohucka Liga Mistrzów – turniej piłki nożnej

Wniosek nr 26

ZSOI nr 5 – VI Międzynarodowy turniej rugby Nowa Huta 7s

Wniosek nr 27

MDK im. A. Bursy - Nowohuckie Zawody Sportów Ekstremalnych – zawody deskorolkowe, trialowe

Wniosek nr 28

MOS – Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej

EDUKACJA

Wniosek nr 29

Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli wg wskazań Dzielnicy

Wniosek nr 30

Żłobek Samorządowy nr 5 os Willowe – dofinansowanie remontu

Wniosek nr 31

Żłobek Samorządowy nr 7 os Zielone – dofinansowanie remontu

Wniosek nr 32

Żłobek Samorządowy nr 13 os Centrum A – dofinansowanie remontu

Wniosek nr 33

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 os Szkolne – Zakup pomocy dydaktycznych

Wniosek nr 34

Doposażenie dziennego ośrodka terapii os. Górali 19

Wniosek nr 35

Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych wg wskazań Dzielnicy

BEZPIECZEŃSTWO

Wniosek nr 36

Ochotnicze Straże Pożarne – zakup sprzętu i umundurowania

Wniosek nr 37

Straż Miejska – zakup sprzętu komputerowego

Wniosek nr 38

Straż Miejska – materiałów eksploatacyjnych

Wniosek nr 39

Straż Miejska – dodatkowe patrole na terenie Dzielnicy XVIII

Wniosek nr 40

Komenda Miejska Policji - Zakup radiowozu oznakowanego

SPRAWY SPOŁECZNE

Wniosek nr 41

MOPS - Kolonie dla dzieci objętych pomocą MOPS

Wniosek nr 42

Organizacja spotkań wigilijnych dla dzieci niepełnosprawnych

Wniosek nr 43

MOPS - Organizacji spotkań wielkanocnych dla rodzin objętych pomocą MOPS

Wniosek nr 44

MOPS – Realizacja projektów socjalnych

Wniosek nr 45

MOPS - Organizacja spotkania wigilijnego