Budżet Obywatelski – Ty decyduj na co wydamy 50 000 złotych!

bo_2016_2Przed nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Warto się w nią włączyć i zdecydować na co wydane zostaną publiczne pieniądze. W osiemnastce jest to 50 tys. złotych. Każdy mieszkaniec może zaproponować, zgłaszając projekt, na co wydane zostaną pieniądze z tej puli.

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.


Miasto Kraków dwa lata temu wprowadziło ideę budżetu obywatelskiego w życie. Już po raz trzeci Krakowianie mogą zdecydować na co wydać publiczne pieniądze. Czy zainteresowanie BO rośnie?

- Ilość wniosków złożonych przez krakowian w II edycji budżetu obywatelskiego było o 34 niższa niż w I edycji (656 wniosków w I edycji, 622 w II edycji), a frekwencja spadła o 2 punkty procentowe, jednak należy mieć na uwadze, że odbyły się dopiero dwie edycje, w związku z tym nie można mówić o stałych tendencjach. Należy przypomnieć, że zrealizowano blisko 93% zadań I edycji budżetu obywatelskiego oraz ponad 30% zadań II edycji budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieję, że widoczne i dostępne dla mieszkańców efekty realizacji zadań obu edycji będą dla mieszkańców zachętą do tego, żeby składać propozycje oraz wziąć udział w głosowaniu.- mówi Mateusz Płoskonka Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK.

Rada Dzielnicy XVIII przeznaczyła na realizację projektów w nowej edycji Dzielnicowego Budżetu obywatelskiego kwotę 50 tys. zł. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu nie może przekroczyć 80% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli w naszej dzielnicy jest to 40 tys. zł, a minimalna nie może być niższa niż 2,5 tys. zł. Budżet ogólnomiejski to 8,5 mln. zł. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, maksymalna kwota jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego czyli 2,55 mln zł, a minimalna nie może być niższa niż 25 tys. zł. Zgłaszanie i wybór projektów w tej edycji odbędzie się w roku 2016, natomiast ich realizacja w roku 2017.

- Cenimy sobie ideę Budżetu Obywatelskiego jest to dla nas informacja czego chcą mieszkańcy. Te projekty, które nie zostaną potem wybrane w głosowaniu są dla nas podpowiedzią jakie inwestycje realizować w kolejnych latach. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami są okazją do rozmów o ich potrzebach i oczekiwaniach względem Rady. Brak natychmiastowej reakcji na potrzeby mieszkańców nie wynika ze złej woli radnego a jedynie z różnych uwarunkowań. – mówi Andrzej Kowalik członek Zarządu Rady Dzielnicy XVIII odpowiedzialny za Budżet Obywatelski.

andrzej_kowalikCzy planowane są kolejne edycje BO?

- Tak, na kolejne lata planowany jest budżet obywatelski. Na kolejną edycję budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 10 000 000 zł. Wysokość środków na budżet obywatelski zależny jest od uchwał jakie podejmować będą poszczególne Rady Dzielnic. Mają na to czas do 31.01.2017 r.- odpowiada Mateusz Płoskonka Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UMK.

- Budżet Obywatelski to nie tylko możliwość włączenia się przez mieszkańców w decydowanie o publicznych pieniądzach. To również okazja aby mogli się oni przekonać, że realizacja wielu zadań nie jest taka prosta jak by się czasem wydawało. Kiedy trzeba napisać projekt, sprawdzić czy dana inwestycja zaplanowana jest na terenach gminnych, uzgodnić szczegóły z odpowiednimi jednostkami wtedy projektodawca przekonuje się, że nawet zrobienie „zwykłego chodnika” wiąże się z pokonaniem wielu etapów. Często mieszkańcy mówią ja nie wiedziałem że taka mała inwestycja wymaga tylu procedur, jest taka droga. Dzięki temu przekonują się, że praca radnego nie jest taka prosta, potrafią również zrozumieć, dlaczego niektóre ich pomysły nie mogą zostać zrealizowane od ręki – mówi Andrzej Kowalik.

Zachęcamy do włączenia się w trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego.

Szczegółowy harmonogram trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:

1 – 31 marca – składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dzielnicowego i ogólnomiejskiego
do 31 maja – ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań
2 czerwca – publikacja wyników weryfikacji
3 czerwca – ogłoszenie wykazu punktów głosowania
3 – 7 czerwca – składanie protestów wobec wyników oceny prawnej
do 10 czerwca – rozpatrywanie protestów
13 czerwca – sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu
18 – 30 czerwca – głosowanie
do 31 lipca – zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami Dzielnicy XVIII :

15.02.2016 - g. 18:00 - siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B bl.6
01.03.2016 - g. 18:00 - siedziba Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B bl.6
15.03.2016 - g. 18:00 - siedziba Rady Dzielnicy  XVIII, os. Centrum B bl.6  

Zapraszamy.