Kolejna rekrutacja 50 plus - KOLPING

kolping1Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczyna kolejną rekrutację do projektu „Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Krakowa.

Projekt „Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.” jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia, pozostające bez pracy – bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące obszar Krakowa, powiatu wielickiego, oświęcimskiego, wadowickiego.

kolping2W ramach projektu osoby otrzymają wszechstronne wsparcie w formie: szkoleń, staży zawodowych, wsparcia adaptacyjnego, zatrudnienia subsydiowanego, jak również doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla uczestników projektu zaplanowano również m.in.: stypendia, zwrot kosztów dojazdu czy też zapewnienie opieki nad osobami zależnymi. Zapraszamy do udziału.