Harmonogram budżetu obywatelskiego 2017

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Spotkania z mieszkańcami
15 stycznia – 31 marca
Składanie propozycji zadań 01 – 31 marca
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji 02 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 03- 07 czerwca
Rozpatrywanie protestów do 09 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 02 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
12 czerwca
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 09 czerwca
Głosowanie 17 - 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie
do 31 lipca