Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podjął zarządzenie Nr 487/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. Jest to zarządzenie obowiązujące przy aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia: http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/487