Filantrop Krakowa A.D. 2016

filantropSzanowni Państwo, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016.

Do 31 marca 2017 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2016. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca br. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2016.

Szczegółowe informacje dot. konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84018 oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/207929,52,komunikat,zapraszamy_do_zglaszania_kandydatur_do_tytulu__filantrop_krakowa_a_d__2016.html

Zapraszamy do udziału w konkursie.