200. rocznica urodzin Ignacego Kriegera

krigerMuzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na cykl wydarzeń poświęconych 200. rocznicy urodzin słynnego krakowskiego fotografa drugiej połowy XIX wieku - Ignacego Kriegera. Jubileusz ten jest znakomitą okazją do przypomnienia postaci Kriegera i jego działalności. W ramach wydarzeń zapraszamy na spacery, wykłady, warsztaty dla dzieci, gry miejskie.

Ignacemu Kriegerowi przypadło szczególne miejsce w historii fotografii krakowskiej. Tematyka jego fotografii jest bardzo różnorodna. Na szczególną uwagę zasługują tzw. krajowidoki, będące pierwowzorem pocztówek – liczne ujęcia szacownych krakowskich zabytków, jak i nowych budynków. Ważną część zbioru stanowią także fotografie typów ludowych, przedstawiające mieszkańców Galicji w charakterystycznych dla nich strojach. Odbitki były ręcznie kolorowane, aby ukazać bogactwo tych ubiorów.

Zakład Fotograficzny „I. Krieger” funkcjonował w kamienicy Bonerowskiej przy krakowskim Rynku Głównym przez ponad pół wieku, pozostawiając nieoceniony wkład w rozwój polskiej fotografii. Po śmierci Ignacego w 1889 r. atelier prowadzili jego potomkowie: syn Natan i córka Amalia, którzy już wcześniej pomagali ojcu, nabywając niezbędnego doświadczenia. W 1926 r. osiemdziesięcioletnia Amalia, wobec braku spadkobierców, zadecydowała o zamknięciu zakładu. Wielotysięczny zbiór szklanych negatywów oraz wyposażenie pracowni aktem prawnym z dnia 29 marca 1926 r. przekazała Gminie m. Krakowa. Po wielu perypetiach kolekcja ponad 8,5 tysięcy klisz szklanych w 1967 r. trafiła ostatecznie do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W naszym zasobie znajduje się także ponad 900 oryginalnych odbitek z zakładu Kriegerów, w większości naklejonych na firmowe tekturki.

W 2017 r., dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historyczne rozpocznie konserwację 3634 klisz z unikatowej kolekcji kolodionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera. Klisze wykonane w technice mokrego kolodionu to najstarsza i najcenniejsza część zbioru pochodzącego z tego zakładu, jedyna taka kolekcja w Polsce.

Kolekcja ta, pochodząca z atelier fotograficznego rodziny Kriegerów, ma wyjątkową wartość ikonograficzną i stanowi bezcenny zabytek i świadectwo rozwoju techniki fotograficznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą wydarzeń.