Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej

mlodzi_niepelnosprawniStowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie zaprasza osoby od 15 do 29 r. ż. do udziału w projekcie pt. Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do: biura projektu działającego przy Pensjonacie U Pana Cogito przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie, tel. 12 269 72 00 do koordynatora projektu Agnieszki Lewonowskiej-Banach lub biura projektu działającego w powiecie limanowskim w Słopnicach 820 przy punkcie opieki nad dziećmi „Kraina Radości”.


Kto może wziąć udział w projekcie:

- osoby niepełnosprawne (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności) do 29 roku życia, bierne zawodowo i bezrobotne, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałe na terenie województwa Małopolskiego.

W projekcie oferujemy m.in..:
- doradztwo zawodowe i psychologiczne wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
- bony szkoleniowe na inne typy szkoleń wg. predyspozycji uczestnika
- zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną
- bony stażowe
- płatne staże zawodowe (stypendium stażowe)
- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
- pośrednictwo pracy i bony zatrudnieniowe

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.