Święto plonów w Pleszowie - relacja

dozynki_pleszow2W niedzielę 20 sierpnia wyjątkowo pochmurna i deszczowa pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom Dzielnic XVIII Nowa Huta i XVII Wzgórza Krzesławickie we wspólnym świętowaniu tegorocznych Dożynek Dzielnicowych w Pleszowie. Jak podkreślali sami uczestnicy imprezy – deszcz również jest potrzebny - nie przeszkodził więc, aby w wydarzeniu wzięło udział blisko 180 członków zespołów dożynkowych z trzynastu nowohuckich osiedli, wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców Pleszowa i okolicznych osiedli.

Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej w kościele św. Wincentego, której przewodniczył Proboszcz ks. Stanisław Wajdziak E.c. Niezwykle piękny i barwny szpaler utworzyły w pleszowskiej świątyni przywiezione przez zespoły wieńce dożynkowe. Kiedy po zakończeniu Mszy świętej przestał padać deszcz, zgromadzeni przeszli tradycyjnym korowodem na rynek w Pleszowie. Grupę poprowadził Lajkonik, za nim zebrane poczty sztandarowe, przybyli goście, wśród których znaleźli się Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Radni Miasta Krakowa - Teresa Kwiatkowska oraz Edward Porębski, Tomasz Urynowicz, Komendant VIII Komisariatu Policji w Krakowie kom. Bogusław Wiklik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Kraków – Grodzki – Wojciech Ruśniak oraz Radny Dzielnicy XVIII Bogumiła Drabik, Monika Fiołek, Beata Poszwa, Zofia Wójcik, Marek Kurzydło, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Józef Szuba, gospodarze Dożynek: Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc, Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Małgorzata Jezutek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej Leszek Hacuś, starostowie Dożynek – Danuta Nowak i Józef Walczak, a także zespoły dożynkowe i wszyscy przybyli mieszkańcy. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej muzyki ludowej, która towarzyszyła przemarszowi.

Przybyłych na święto plonów przywitał Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc, który podziękował przybyłym za obecność, kultywowanie tak ważnej tradycji i życzył dobrej zabawy. W krótkiej części oficjalnej głos zabrał Sławomir Pietrzyk, który w imieniu Rady Miasta Krakowa wyraził wielkie uznanie dla wszystkich mieszkańców, którzy przyczynili się do corocznych obchodów święta plonów. Z rąk Starostów przedstawiciele organizatorów, Ksiądz Proboszcz i goście, otrzymali chleby dożynkowe.

Część artystyczną rozpoczął występ taneczny młodzieży z Centrum Kultury i Promocji w Koczmyrzowie-Luborzycy pod kierunkiem Kazimierza Cygana. Młodzież zaprezentowała program pełen różnorodnych tańców i pieśni ludowych. Następnie na scenie wystąpiło dziewięć zespołów dożynkowych – nie tylko ze śpiewem, ale również przygotowanymi układami tanecznymi. Uczestnikom Dożynek dopisywał dobry humor, śpiewali i bawili się przy muzyce płynącej z harmonii.

Nie mogło również zabraknąć nagrodzenia trudu włożonego przez zespoły w przygotowanie wieńców dożynkowych. Każdy z trzynastu zespołów, wśród których znalazły się: Pleszowianki z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, Zespół Nutki z Klubu Herkules Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta z Branic, Grupa Obrzędowa Chałupki z Klubu Karino Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa, Krzesławianki z Klubu Krzesławice Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Kościelanki z Klubu Pod Kasztanami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Stowarzyszenie Przyjaciół Luboczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic, Grupa Przylasianie z Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Stowarzyszenie Bezpieczna Ruszcza i Okolice, Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa, Zespół Nasze Pokolenia z Klubu Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta z Wolicy oraz zespół Wróżenianki z Wróżenic, otrzymał nagrodę i pamiątkowy dyplom.

Na wieczór pogoda się rozchmurzyła i w padających już tylko promieniach zachodzącego słońca, rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. Do tańca porwał uczestników zespół Joker.W imieniu Radnych Dzielnicy XVIII składam serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Jezutek wraz z pracownikami Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta za zaangażowanie, kreatywność podczas organizacji tegorocznych Dożynek Dzielnicowych.

Szczególne podziękowania kieruję do niezawodnych i bardzo życzliwych Partnerów, którymi byli: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, VIII Komisariat Policji na os. Zgody, Straż Miejska Miasta Krakowa - oddział III Nowa Huta, a także Patronatom Medialnym: Głos. Tygodnik Nowohucki i Pallotti.fm. oraz za wsparcie i otwartość na potrzeby nowohuckiej społeczności Sponsorowi – firmie ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna.

Realizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie wielka praca lokalnych darczyńców oraz mieszkańców Pleszowa i okolicznych osiedli, wśród których znaleźli się: Danuta Nowak i Józef Walczak – Starostowie Dożynek, Leszek Hacuś – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej, Zofia i Zbigniew Paluch – Przetwórstwo Mięsne Z. Z. Paluch, Barbara i Jacek Zagdańscy – sklep GROSZEK, Leszek Krawczyk – Lech Krak, Grażyna Kwatera – Restauracja Piastowska, Agnieszka i Tadeusz Gębala – woda ALFRED, Krystyna Galica, ks. Stanisław Wajdziak - Proboszcz Parafii św. Wincentego w Pleszowie, Ludwika i Józef Hacuś, Aleksander Nowak, Hanna Adamczyk, Piotr Gajoch, Kazimierz Kuraś, Jerzy Walczak, Stanisława Mroczek, Józef Jurek.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za okazaną pomoc w realizacji Dożynek Dzielnicowych w Pleszowie.

Stanisław Moryc
Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta