Komunikat w sprawie realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w sprawie realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.