Profesjonalizm działania dyżurnego z KP VI i spostrzegawczość motorniczego doprowadziły do bezpiecznego powrotu do domu dwojga dzieci

1 marca po godzinie 19.00 Dyżurny Komisariatu Policji VI w Krakowie otrzymał z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego informację o zaginięciu dwóch braci w wieku 7 i 9. Według zgłoszenia rodzeństwo opuściło szkolne mury ok. godz. 15.30 i dalsze ich losy nie były znane.

Ojciec, zaniepokojony długą nieobecnością synów w domu, wieczorem telefonicznie powiadomił o zdarzeniu Policję. Zawiadomienie spotkało się z natychmiastową reakcją oficera dyżurnego. Tego dnia na stanowisku dowodzenia służbę pełnił podkom. Kamil Pasławski. Mundurowy niezwłocznie podjął wielokierunkowe działania, mające na celu odnalezienie chłopców. W akcję poszukiwawczą zostało zaangażowanych ponad 30 funkcjonariuszy, w tym przewodnik z psem tropiącym. Dyżurny rozesłał również komunikat o zaginięciu do innych służb, a także dyspozytora MPK. Chłopcy zostali zauważeni w tramwaju przez motorniczego, który rozpoznał ich jako zaginionych.

Profesjonalna koordynacja akcji poszukiwawczej przez dyżurnego i reakcja motorniczego doprowadziły do odnalezienia dzieci w ciągu niespełna godziny. Rodzeństwo bezpiecznie wróciło do domu.