Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mogiła II"

Zapraszamy do zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. link: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79510