Regulamin IV edycji konkursu "(prze)MOC W RODZINIE"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem IV edycji konkursu "(prze)MOC W RODZINIE" organizowanego w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa. Zachęcamy dzieci i młodzież do czynnego udziału w konkursie. Tegoroczny temat prac konkursowych brzmi: "Bądźmy wrażliwi". W konkursie mogą brać udział uczniowie klas Szkół Gimnazjalnych, Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, wspólnie ze swoimi najbliższymi rodzinami.