Od Wandy do Sendzimira - finał 17. edycji konkursu

wanda_sendzimirPodczas Finału 4-osobowe ekipy odpowiedzą na 3 wylosowane pytania: ułożone na podstawie wiadomości zdobytych podczas comiesięcznych spotkań, niekiedy związane z wyświetlonym fragmentem zdjęcia, filmu bądź wyemitowanym utworem muzycznym.

12 kwietnia 2018 r., godz. 10.00
ARTzona OKN, os. Górali 4


17. edycja programu edukacyjnego zakończonego konkursem, realizowanego w okresie od grudnia 2017 do kwietnia 2018 roku, adresowanego do uczniów krakowskich szkół przebiega pod hasłem „Czas wolny”. Podczas comiesięcznych spotkań młodzież poznawać będzie nowohuckie zabytki i znaczące wydarzenia społeczno- polityczne, które rozgrywały się w Nowej Hucie, a także odwiedzać na pozór zwykłe miejsca, które tworzyły historię życia codziennego Nowohucian. Dla drużyn zgłoszonych przez szkoły przewidziane są m. in. wykłady, pokazy filmów, spotkania tematyczne oraz wyprawy edukacyjne.

Współorganizatorem programu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Patronat Honorowy: Małopolski Kurator Oświaty, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Rady Dzielnic nowohuckich.

Szczegółowe informacje:
Magdalena Bielawska - koordynator projektu
Biblioteka Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 w. 42, kom. 508 172 653
m.bielawska[at]okn.edu.pl