DYŻUR PRZEDSTAWICIELA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie informują, iż w dniu 24 maja br. w godz. 17-18 odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy dyżur przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie. W trakcie dyżuru będzie można uzyskać informacje dotyczące motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia oraz o instytucjach, udzielających pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.