Projekt "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu.

Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Nasze działania skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

- osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy;
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
- osób zamieszkujących na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki;
- osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
- osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

- warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
- warsztaty komputerowe
- szkolenia zawodowe
- staże
- subsydiowane zatrudnienie
- bony na usługi zdrowotno-społeczne
- indywidualne poradnictwo specjalistyczne
- indywidualne pośrednictwo pracy

Informacji dotyczących rekrutacji udziela:

Biuro Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (V piętro, pokój 503)
tel. 12 619 84 54, 518 299 008, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04)
tel. 516 344 988, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu ul. Długosza 61 (parter, pokój 02)
tel. 791 583 337, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.