Dziękuję wszystkim radnym za ich pracowitość

Z Edwardem Porębskim, Przewodniczącym Rady Dzielnicy XVIII w kadencji 2006-2010 rozmawia Miłosława Ciężak.

Miłosława Ciężak: – Jak podsumowałby Pan pracę Rady Dzielnicy pod swoim przewodnictwem?

Edward Porębski: – Jestem przekonany, że był to bardzo dobry czas dla Nowej Huty i jej mieszkańców. Mimo, że otrzymywaliśmy co roku niewielkie środki z budżetu miasta a jesteśmy największą dzielnicą Krakowa, to w V kadencji 2006 – 2010 r. Radzie Dzielnicy udało się zrealizować wiele zadań.

Dzięki naszym staraniom wybudowano 16 parkingów, wyremontowano kilkaset metrów chodników z kostki brukowej, wykonano dodatkowe oświetlenie wewnątrz osiedli, w ogródkach jordanowskich wymieniono ogrodzenia, usunięto stare niebezpieczne fragmenty urządzeń oraz zaczęto wstawiać w ich miejsce nowe bezpieczne atestowane zabawki. Bardzo dużym wyzwaniem były dla nas remonty placówek oświatowych. W większości są to budynki 60- letnie, które wymagają generalnych remontów. Co roku po przeglądach komisyjnych stanu technicznego budynków, przeznaczaliśmy środki na najpilniejsze potrzeby remontowe: wymiany dachów, okien, drzwi, remonty kanalizacji, instalacji elektrycznych, dostosowanie pionów żywieniowych do przepisów Sanepidu i Unii Europejskiej – HCCAP. Rozpoczęliśmy w niektórych placówkach odnawianie elewacji. Nasze starania w tym kierunku były wyjątkowo intensywne, bowiem chcieliśmy, aby dzieci i młodzież uczyły się w komfortowych warunkach, aby nie zagrażały im wypadające okna, zniszczone instalacje sanitarne. Wiadomo, że piękne wyremontowane pomieszczenia wpływają nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale także na lepsze samopoczucie uczących się dzieci. Obecnie będąc radnym Miasta Krakowa będę zabiegać o zwiększenie środków finansowych na remonty placówek oświatowych w naszej dzielnicy. Na prośbę mieszkańców zamontowaliśmy 360 ławek, 350 betonowych koszy na śmieci, 150 koszy na psie nieczystości. Aby nasze otoczenie było pełne zieleni, zleciliśmy nasadzenie nowych drzew oraz pielęgnacje starych. Udało się nam pozyskać dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta Krakowa. Z nich wykonano chodniki na os. Kolorowym, przy al. Andersa na wysokości os. Centrum D i os. Handlowego, przy ul. Spiechowicza. W 2009 roku podpisałem umowę społeczną z Prezydentem Miasta Krakowa ws. zgody na lokalizację Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. Dzięki niemu na terenie dzielnicy w roku 2009 r. zostały wykonane zadania kompensacyjne, czyli najpilniejsze remonty i inwestycje na kwotę 17 mln zł. Wykonano remont chodników, wybudowano zatoki parkingowe, ścieżkę rowerową, oświetlenie na Al. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Klasztornej. Oddano parking na kilkadziesiąt miejsc w al. Róż. Zmodernizowano ulice: Dymarek, Rzepakową, Szymańskiego, Rumiankową, Opata Salwińskiego, Żaglową, Odmętową, Igołomską. Wybudowano nową drogę – ul. Ostrów. Wybudowano boisko wielofunkcyjne na os. Kolorowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. Przygotowano dokumentację na inwestycje na następne lata. W 2010 roku dzięki intensywnym działaniom Rady Dzielnicy i służb miejskich zadania kompensacyjne wykonano na kwotę 10 mln zł. (m.in. remonty ulic: Branickiej, Drożyskiej, Kąkolowej, Truskawkowej, Suchy Jar. Wybudowano i wyposażono w urządzenia zabawowe 9 ogródków jordanowskich w osiedlach: Wróżenie, Chałupki, Pleszów, Ruszcza, Wyciąże, Kościelniki. W osiedlu Mogiła oprócz ogródka jordanowskiego wybudowano także boisko wielofunkcyjne. W osiedlach podmiejskich wybudowano 20 wiat na przystankach autobusowych. Pod sam koniec roku 2010 rozpoczęto remont chodnika na os. Kolorowym od Gimnazjum nr 48 w kierunku ul. Spiechowicza oraz przy ul. Spiechowicza. Niestety, z powodu warunków atmosferycznych przerwano remont. Będzie on kontynuowany w roku bieżącym. Jego koszt całkowity wyniesie 450 000 zł. Została także rozpoczęta budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 88. W V kadencji Rady Dzielnicy pod moim przewodnictwem zostało zrobionych wiele remontów i inwestycji, ale nie jest to tylko moja zasługa. Chciałbym podziękować członkom zarządu dzielnicy i wszystkim radnym za ich pracowitość i kompetencję, jaką wykazali przez te 4 ostatnie lata. Myślę, że wszyscy godnie wypełnialiśmy swoje obowiązki radnego dla dobra naszej dzielnicy i jej mieszkańców.

M.C.: – Co uważa Pan za swój największy sukces, a czego nie udało się zrealizować?

E.P.: – Za swój największy sukces w minionej kadencji uważam remonty dróg i chodników. To właśnie o remonty najbardziej apelowali mieszkańcy. Nasza dzielnica była przez wiele lat zaniedbywana i niedofinansowana. Zlecone przeze mnie remonty znacznie poprawiły estetykę i jakość życia w naszej dzielnicy. Wiem, że dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami oraz służbami miejskimi można naprawdę wiele zmienić w naszym otoczeniu na lepsze. Obecnie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie udało się zakończyć rewitalizacji Parku Wiśniowy Sad w os. Kolorowym. Do wykonania zostały: dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skarpy pomiędzy os. Centrum E a ul. Padniewskiego, wykonanie remontu według sporządzonej dokumentacji Parku Ratuszowego, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Stalowym, remont al. Przyjaźni wraz z budową miejsc postojowych. Mam nadzieje, że prace te zostaną zakończone w obecnej kadencji Rady Dzielnicy, o co będę zabiegać także jako Radny Miasta.

M.C.: – Co poradziłby Pan nowemu Przewodniczącemu Rady Dzielnicy XVIII?

E.P.: – Poradziłbym kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych i remontów. Mam nadzieję, że uda mu się pozyskać jeszcze więcej środków finansowych aniżeli mnie. Że mieszkańcy będą zadowoleni spacerując po wyremontowanych chodnikach i ulicach. Życzę mu dużo zdrowia i siły w działaniu dla dobra naszej dzielnicy i jej mieszkańców.

Edward PorębskiM.C.: – Obecnie jest Pan radnym Miasta Krakowa. Jakie ma Pan plany i zamierzenia?

E.P.: – Dzięki głosom mieszkańców Nowej Huty zostałem radnym miasta Krakowa oraz członkiem Rady Dzielnicy. Bardzo dziękuje za to poparcie. Obecnie pracuje w radzie miasta w 4 komisjach: Edukacji, Infrastruktury, Prawa i Porządku, Dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o moje plany i zamierzenia, to o niektórych już wspominałem wcześniej. Chcę się skupić na remontach w naszej dzielnicy. Będę także zabiegał o zwiększenie środków finansowych dla Dzielnicy, ponieważ uważam, że to właśnie radni z naszych osiedli najbardziej są zorientowani, jakie są potrzeby mieszkańców.

Dla mnie priorytetem jest wykonanie: remontu torowiska tramwajowego wraz remontem przystanków od Ronda Mogilskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności do Wzgórz Krzesławickich tak, aby mogły po nim kursować tramwaje niskopodłogowe; remont Al. Andersa, ul. Obrońców Krzyża; przebudowa ul. Igołomskiej; remont murków i rewitalizacja podwórek w starej części Nowej Huty. Szczególnie zależy mi na remontach placówek oświatowych, o których już wcześniej wspominałem. Będę wnioskować, aby powołano komisję doraźną, która będzie miała na celu ocenę potrzeb remontowych w ww. placówkach, szczególnie tam, gdzie dyrektorzy dostali nakazy Sanepidu. Bardzo ważną sprawą, jest bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Należy zabezpieczyć środki w budżecie na dodatkowe patrole a także interweniować w sprawie zwiększenia etatów w Policji i Straży Miejskiej. W dalszym ciągu powinniśmy rozbudowywać system monitoringu miejskiego, który sprawdził się w naszej dzielnicy a także doświetlać miejsca szczególnie niebezpieczne.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że nadal pragnę służyć mieszkańcom, jak dotychczas i zapraszam wszystkich na moje dyżury. Odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 11.00 do godz. 12.00 oraz w każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 14.00 do godz. 15.00 w siedzibie Rady Dzielnicy.

M.C.: – Dziękuję za rozmowę.