Dodatkowa deratyzacja

W związku z występowaniem szczurów w Gminie Miejskiej Kraków pomimo przeprowadzonej akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15 kwietnia Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji deratyzacji w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Mając na celu zapewnienia skuteczności akcji Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w inicjatywie.