Zaproszenie na konferencję "Wiosna Solidarności '88"

wiosna_88Szanowni Państwo, w ramach obchodów 30. rocznicy strajku kwietniowo-majowego pracowników ówczesnej Huty im. Lenina, 4 czerwca 2018 r. w Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się konferencja „Wiosna Solidarności '88”. Organizatorami spotkania, które potrwa od godz. 10 do 15, są Odział IPN w Krakowie, Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz Polska Akademia Umiejętności. Konferencję otworzą prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes PAU w Krakowie oraz dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Program konferencji

10.00 – otwarcie obrad
10.15 – panel I, prowadzenie dr hab. Filip Musiał
Droga do majowych strajków – dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski)
Nowohucka Wiosna '88. Strajk pracowników Kombinatu HiL 26 IV – 18 V 1988 r. – Andrzej Malik
Od strajków majowych do wyborów czerwcowych. Ostatni rok PRL-u – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)

Przerwa, 11.15-11.45

11.45 – panel II, prowadzenie dr Michał Wenklar (Oddział IPN w Krakowie) „Żadnej przyszłości ani w partii ani w Solidarności”. Obojętni czy zaangażowani? Krakowska młodzież wobec strajków w Nowej Hucie w 1988 roku i wydarzeń politycznych w 1989 r. – dr Remigiusz Kasprzycki (Uniwersytet Pedagogiczny)
„W dowód solidarności, w walce o ludzką godność...”. Rola i znaczenie Duszpasterstwa Hutników na Szklanych Domach oraz Wikariatu Solidarności z Pokrzywdzonymi w Mistrzejowicach w czasie i po strajku w Hucie im. Lenina w 1988 r. – dr Monika Litwińska (IPN)
Wystawa czasowa „Huta stanęła. Strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia - 5 maja 1988” w Muzeum PRL-u – Agata Klimek (Muzeum PRL-u)
Obraz strajku kwietniowo-majowego 1988 r. w Hucie im. Lenina w mediach cyfrowych – dr Wojciech Paduchowski (Oddział IPN Kraków)

Przerwa: 13.05-13.25

13.25 – panel dyskusyjny, prowadzenie dr Cecylia Kuta (Oddział IPN w Krakowie)

Uczestnicy: Edward E. Nowak, Stanisław Handzlik, Maciej Mach, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr Łukasz Kamiński.