GŁOSUJMY! 16-30 czerwca 2018 - Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

glosujmy_2018Kiedy odbywa się głosowanie?

Głosowanie odbędzie się w dniach 16-30 czerwca.

Jak można głosować?

Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej w okresie głosowania pod adresem www.budzet.krakow.pl lub na papierowych kartach głosowania. UWAGA: głosowanie jest osobiste za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.


Gdzie można głosować?

Na przykład:

- W punktach głosowania, których wykaz dostępny jest pod adresem: https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/220578,1909,komunikat,wykaz_punktow_glosowania_w_v_edycji_budzetu_obywatelskiego_miasta_krakowa.html

- W mobilnych punktach głosowania, o których więcej w komunikacie: https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/220931,1909,komunikat,gdzie_jeszcze_zaglosowac_.html

- Prosimy o bieżące śledzenie strony www.budzet.krakow.pl. Jeśli będą organizowane dodatkowe punkty głosowania, tutaj pojawią się informacje.

Zasady głosowania:

1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);

2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;

3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.

Głos będzie nieważny:

1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane nie zostaną podane;

2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego podpisu;

3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;

4) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne;

5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.