Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP dla obszarów "Mogiła II" oraz "Łąki nowohuckie"

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami dotyczącymi wyłożenia do publicznego wglądu projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni dla obszarów "Mogiła II" oraz "Łąki nowohuckie". Treść obu komunikatów można znaleźć pod poniższymi linkami: