"Czym dla Polaków jest niepodległość?" - debata

debata_niepodleglosc100 lat temu, 11 listopada, spełniło się marzenie pokoleń Polaków. Po wielu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Spośród wewnętrznych czynników, jakie zdecydowały, że po I wojnie światowej udało się odzyskać wolność, najważniejszym było przywiązanie do polskości, patriotyzm, przekazywanie wartości narodowych w rodzinach.

W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury wraz z TNS Polska przeprowadziło analizę, w ramach której zbadano, jaki jest stosunek Polaków do Narodowego Święta Niepodległości oraz jak rozumiana jest przez nich niepodległość. Na pytanie, czym jest niepodległość, z czym się kojarzy, respondenci najczęściej odpowiadali, że z wolnością (36%), a zaledwie 3 proc. badanych wymieniło pojęcie suwerenności. Z badań wynika, że zaskakująco dużo Polaków – 57 proc. – nie uczestniczy w świętach państwowych i narodowych.

Paneliści debaty postarają się przybliżyć pojęcie niepodległości i odpowiedzieć na pytanie, czym była ona dla Polaków w XIX i XX w. Porozmawiają też o tym, czym współcześnie jest dla Polaków niepodległość i czy rzeczywiście jedynym kulturowym nośnikiem okoliczności jej odzyskania są piosenki legionowe?

Partnerami Krakowskiego kolokwium są Radio Kraków oraz Dziennik Polski.