Otwarcie "Magicznej Sali Doświadczania Świata"

Dnia 1.10.2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 otwarto MAGICZNĄ SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA. Na uroczyste otwarcie Sali SI przybyli do szkoły zaproszeni goście: Pan Stanisław Moryc - przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII oraz Pan Marek Kurzydło Radny Dzielnicy. Nie zabrakło również rodziców i dzieci z PRZEDSZKOLA oraz SZKOŁY. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Pana Stanisława Moryca oraz Panią Dyrektor Ewelinę Sitarz. Dzieci miały również możliwość skorzystania z ćwiczeń pod okiem terapeuty pani Kingi Rachwał.

Terapia IS jest nowoczesną i skuteczną metodą rehabilitacyjną. Polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała, zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie ). Jest to bardzo atrakcyjna terapia dla dziecka, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej, podczas której dostarczane są dziecku bodźce, których potrzebuje jego system nerwowy.