Zaadoptuj przestrzeń: Pas startowy dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny

zaadoptuj_przestrzen Piąte spotkanie z cyklu "Zaadoptuj przestrzeń". Tym razem zaprezentowane zostaną pomysły młodych architektów krajobrazu na zagospodarowanie terenów sąsiadujących z pasem startowym dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Wstęp wolny.

29 października 2018 r., godz. 18.00
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5


"Zaadoptuj przestrzeń" to cykl tematycznych spotkań organizowanych wspólnie z Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, prezentujący prace semestralne i dyplomowe studentów oraz absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu, które poświęcone są różnym przestrzeniom publicznym Nowej Huty.

W okresie luty-maj br. odbyły się już cztery spotkania cyklu: „Zieleń nowohuckich osiedli”, „Kopiec Wandy i Fort 14 Pszorna”, „ Tereny cenne przyrodniczo” oraz „Osie kompozycyjne Nowej Huty”.

Celem organizatorów jest inspirowanie i prowokowanie do myślenia o swoim bliższym i dalszym otoczeniu, zapraszanie do dyskusji o jakości przestrzeni publicznych w Nowej Hucie, a także zachęcanie mieszkańców do działania na rzecz jej poprawy.

Organizatorzy:
Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Szczegółowe informacje:
Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, w. 21, animacja[at]okn.edu.pl
www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid