Apel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa dotyczący przystosowania obiektów w sposób umożliwiający zapewnienie kotom wolno żyjącym schronienia przed zimnem i mrozem

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.)

Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Bezpieczne schronienie przed zimnem i mrozem pozwoli im przetrwać ten trudny okres.

Wydział Kształtowania Środowiska udostępnia osobom, sprawującym opiekę mad kotami wolno żyjącymi - ocieplane budki dla kotów, które mogą być dla nich schronieniem przed złymi warunkami atmosferycznymi w niesprzyjającej

Zwracam się, zatem z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimowym części okienek w piwnicach czy też w innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem. Nie wszędzie bowiem istnieje możliwość ustawienia budki dla tych zwierząt a jednocześnie koty, zwłaszcza wolno żyjące, dzikie nie zawsze będą z takiej budki korzystać. Budka taka również nie zapewnia kotom wolno żyjącym komfortowych warunków przezimowania, jaką dają ogrzewane pomieszczenia a jedynie umożliwia im przetrwanie.

Biorąc powyższe pod uwagę - akcja związana z zapewnieniem wolno żyjącym kotom na terenie Krakowa budek na zimę nie powinna być uznana za wystarczającą, a otwieranie, uchylanie możliwych okienek piwnicznych w pomieszczeniach mieszkalnych czy gospodarskich pozostaje bardzo ważnym działaniem wychodzącym naprzeciw potrzebom tych zwierząt.

Zastępca Dyrektowa Wydziału
Ewa Olszowska-Dej