Klub Rodziców: Zajęcia terapii ręki

karinoTerapia ręki usprawnia tzw. małą motorykę. Pod tym terminem kryją się precyzyjne ruchy dłoni i palców, umożliwiające dostarczanie wrażeń dotykowych, poznawanie i rozróżnianie różnych kształtów, struktur i materiałów. Mała motoryka umożliwia osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Podczas zajęć rodzice dowiedzą się, jakie zabawy i ćwiczenia pomogą rozwijać u dzieci małą motorykę.

4.12. godz. 16.00-17.30, Klub Karino Ośrodka Kultura Kraków-Nowa Huta (ul. Truskawkowa 4)

Wstęp: 1 zł od osoby dorosłej/zajęcia. Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje 50% zniżka. Zajęcia dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.