Wyjątkowa oferta pracy dla bezrobotnych!

marr2Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2”, który skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z grup:

1. Powyżej 50 roku życia
2. Długotrwale bezrobotnych
3. Z niepełnosprawnościami
4. O niskich kwalifikacjach
5. Kobiet

Projekt „ Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu trwa od 08.01.2019 r. do 22.01.2019 r.