Bezpieczeństwo finansowe mieszkańców Krakowa

Kraków dnia 10.10.2012 r.

Janusz Więcław

radny Dzielnicy XVIII Kraków – Nowa Huta

 

Bezpieczeństwo finansowe mieszkańców Krakowa

 

W związku z doniesieniami prasowymi, że wśród potencjalnych wykonawców planowanej spalarni w Krakowie pozostała tylko firma Posco z Korei Południowej zwracam się do Zarządu Rady Dzielnicy o pilną interwencję w Radzie Miasta i u pana Prezydenta Miasta Krakowa co do zasadności podpisywania umowy na wykonanie tej inwestycji przez tą firmę. Argumentacja jest następująca:

Jeszcze 1 sierpnia w Gazecie Krakowskiej czytaliśmy że: „Pociechą może być jednak to, że za budowę mogliśmy zapłacić aż o 96 mln zł więcej. Jednakże protest trzeciej firmy, która odpadła w rywalizacji (Posco z Korei Południowej), został wczoraj odrzucony przez Krajową Izbę Odwoławczą. Gdyby tak się nie stało, przetarg trzeba byłoby powtórzyć, bo koszt przekraczałby możliwości gminy”. (http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/629093,spalarnia-w-mogile-bedzie-drozsza-niz-planowano,id,t.html?cookie=1#drukuj_dol"

W tym samym artykule inne ważne informacje: „Kwota zaproponowana przez Budimex mieści się w środkach jakie przeznaczyliśmy na budowę, czyli w 750 mln zł. Biorąc pod uwagę zwrot podatku VAT i refundację unijną to cena jest wyższa zaledwie o 14 mln zł - twierdzi prezes KHK.” ...„Ponadto Budimex zaproponował niższe koszty rocznego utrzymania spalarni -16 mln zł. PBG proponowało 23 mln zł, a Koreańczycy aż 52 mln zł”.

Z powyższego wynika, że podpisanie umowy z Koreańczykami przekroczy w znacznej mierze zakładane koszy budowy spalarni ( o prawie 70 mln zł). Te dodatkowe koszty oczywiście miałyby być pokryte z pożyczek, a je potem trzeba będzie niestety spłacać. Kraków w wyniku nietrafnych inwestycji ( np. budowa 2 stadionów ) jest już prawie bankrutem. Te dodatkowe koszty na pewno zostaną przerzucone na jeszcze większy wzrost tzw. „opłaty śmieciowej”. Z drugiej strony jeżeli roczne koszty utrzymania spalarni będą większe o 36 mln, to ( zakładając, ze w Regionie Zachodnim - zasięg odbioru śmieci przez spalarnię w Krakowie wg WPGO - mieszka ok. 1200 tyś mieszkańców) rocznie każda osoba dopłaci do utrzymania spalarni 30,00 zł. Dla czteroosobowej rodziny będzie to niebagatelny wydatek 120,00 zł. Okaże się z pewnością, ze nie będzie stać społeczeństwa na tak zawyżone opłaty za odbiór śmieci. Zważywszy, że już panuje powszechna bieda i społeczeństwo w znacznej części nie ma nawet środków na wykupienie lekarstw, a koszty utrzymania ( przejazdy, prąd, gaz, opłaty komunalne jak woda, podatek od nieruchomości ) ulegają ciągłemu zwiększaniu, to brak jest uzasadnienia dla powierzenia budowy spalarni śmieci firmie z Korei za tak olbrzymią kwotę.

Jednocześnie nie ma zagrożenia, ze „zaleje nas fala śmieci”, jeżeli nie powstanie spalarnia. Zgodnie z Małopolskim WPGO z 2 lipca 2012 r. w przypadku, gdy nie powstania spalarni śmieci alternatywą są już budowane instalacje, które przewyższają mocą przerób planowany przez spalarnię. Obydwie sortownie są w stanie ( Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64 PUK Van Gansenwinkel Kraków Sp. z o.o w Krakowie i Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie ul. Nad Drwiną MIKI Recykling Sp. z o.o. w Krakowie ) przerobić razem ponad 260 tyś ton śmieci rocznie http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/PGOWM_02_07.pdf

( tabela w załączeniu ). Z punktu widzenia oszczędnego działania koszty odbioru odpadów komunalnych z tych instalacjach będą nieporównywalnie mniejsze, niż to byłoby czynione przez bardzo drogą w budowie i utrzymaniu spalarnię śmieci. Ponadto w Krakowie istnieje olbrzymia nadwyżka produkowanego ciepła przez już funkcjonujące i rozbudowujące się elektrociepłownie.

Ponadto jak czytamy zarówno Budimeks, jak i Mostostal wycofały się z budowy spalarni z uwagi na „zbyt wysokie ryzyko biznesowe” ( w przypadku Budimeksu doświadczony podmiot w budowie obiektów energetycznych Keppel Seghers Belgium wycofał się z projektu i „Zarząd spółki zadecydował, że w związku ze zbyt wysokim ryzykiem biznesowym projektu spalarni w Krakowie ostatecznie nie będziemy się angażować w to przedsięwzięcie - powiedziała wnp.pl Karolina Myszkiewicz, rzecznik Mostostalu”. - Mostostal Warszawa wycofał się z budowy spalarni dla Krakowa -Wirtualny Nowy Przemysł, 2012.10.09 Autor: Tomasz Elżbieciak ).

Okazuje się, że terminy narzucone przez Inwestora jakim jest KHK w Krakowie są tak napięte, że jeszcze nikt w Europie nie wybudował tak skomplikowanego obiektu w tak krótkim czasie. Oby nie okazało się tak samo jak w przypadku autostrad, ze wygrany podmiot wycofa się z budowy i termin oddania spalarni nie zostanie dotrzymany lub nie zdąży z budową. Wtedy Polska będzie musiała oddać dotację do Komisji Europejskiej. Inne ryzyka podpisania umowy z Koerańczykami to: toczą się postępowania odwoławcze przed sądami dotyczącymi decyzji wydanych w sprawie budowy spalarni i postępowanie prokuratorskie dotyczące podejrzeń fałszowania dokumentacji spalarnianej, co również może mieć wpływ na budowę spalarni śmieci.

Z powyższego wynika, że powierzenie budowy spalarni śmieci najdroższemu podmiotowi, który brał udział w przetargu jest z punktu widzenia społeczeństwa absolutnie nie do przyjęcia.

 

Janusz Więcław

 

Plan Gospodarki Odpadami

Województwa Małopolskiego str. 53 i 53

 

www.ekocentrum.krakow.pl/497,pobierz,pgowm0207.htm