Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Poniżej prezentujemy dwa pisma, wzywające Radę Miasta Krakowa do usunięcia naruszenia prawa w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - zakres świadczenia usług

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - usługi dodatkowe