Przywrócić lokal w Centrum A na cele oświatowe

Rada zajęła się sprawą budynku na os. Centrum A14. Do 31 sierpnia 2005 r. funkcjonowało tam Samorządowe Przedszkole nr 101.

Od tego czasu budynek stoi pusty, a gmina ponosi wielotysięczne koszty: koszt eksploatacyjny, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, koszt centralnego ogrzewania. Według wyliczeń zarządcy budynku sytuacja ta pochłonęła już 180 tys. zł. Wynajmem lokalu zainteresowanych jest wiele osób, które zgłaszały się do Rady i chcą np. utworzyć tam prywatne przedszkole (wg ostatnich doniesień medialnych w Krakowie do przedszkoli nie dostanie się w tym roku ok. 10 tys. dzieci). Rada Dzielnicy XVIII w podjętej 21 marca uchwale zwróciła się do władz miasta o przekazanie budynku z powrotem na cele oświatowe.