Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 31.07.2018 r. w trybie przetargu:

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 29.06.2018 r. w trybie przetargu:

 

Zawiadomienie o zwołaniu komisji Praworządności, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Edukacji Rady Miasta Krakowa

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o zwołaniu komisji Praworządności, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Edukacji Rady Miasta Krakowa, w dniach 4,5,6 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowa deratyzacja

W związku z występowaniem szczurów w Gminie Miejskiej Kraków pomimo przeprowadzonej akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15 kwietnia Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji deratyzacji w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Mając na celu zapewnienia skuteczności akcji Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w inicjatywie.

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 30.05.2018 r. w trybie przetargu:

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 16.05.2018 r. w trybie przetargu:

 


Strona 1 z 32