Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska 2014 rok

Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że z dniem 20 stycznia br. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach Programów:
1) Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa,
2) Programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”,
3) Programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje na ten temat wraz z wzorami wniosków o udzielenie i rozliczenie ww. dotacji oraz wzorem umowy o udzieleniu dotacji na rok 2014 dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
1) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59483
2) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59486
3) http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487

 

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – REALNE ZAGROŻENIE

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia br. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.
W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

Więcej informacji w ulotce.

 

Informacja o planach postępowania w razie rozprzestrzenienia GMO

Wydział Kształtowania Środowiska UMK informuje o planach postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie uzyskał zgodę Ministra Środowiska na przeprowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Pełna dokumentacja w powyższej sprawie dostępna jest do wglądu w poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w tutejszym Wydziale UMK.

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, usługowych oraz gastronomicznych

Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przystępuje do konsultacji społecznych wspomnianej uchwały wraz z jej załącznikiem i prosi o wyrażenie opinii co do propozycji w niej zawartych.
Propozycja Radnych Miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godz. 12.00. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach.
Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r. Wszelkie informacje dot. konsultacji publikowane są na Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa (www.dialoguj.pl).
Uprzejmie proszę o przekazanie uwag i opinii do propozycji Radnych Miasta Krakowa do 3 grudnia 2013 r. na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy na jej podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu detalicznego.

 

Rozpoczęcie konsultacji spolecznych dot. ograniczenia handlu detalicznego

Poniżej prezentujemy dokumenty związane z planem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Ogłoszenie

Uchwała

Załącznik

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 11 do 20 października 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE  tel. 12 418-77-11 lub
- POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII W KRAKOWIE  tel./fax: 12 411-25-69 .

 


Strona 22 z 27