Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Projekt zmiany zarządzenia Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych UMK informuje, iż został przygotowany projekt zmiany zarządzenia Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim (z późń. zm.) oraz wykaz stałych imprez na Małym Rynku (wzorem Rynku Głównego), który będzie stanowił załącznik do ww. zarządzenia.

Wskazany projekt zarządzenia ma na celu m.in. zmniejszenie liczby imprez kulturalno-komercyjnych organizowanych na tym miejskim placu od sezonu 2015 r. i ograniczenie ich do tych najważniejszych. W związku z powyższym tut. Wydział informuje o możliwości udziału w konsultacjach odbywających się w przedmiotowej sprawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Pisemne opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres:

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków,

lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie od 27 stycznia do 10 lutego 2015 r.

Do pobrania:

 

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Więcej…
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej

W dniu 8 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 7/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Więcej…
 

Zaproszenie

W związku z podjętymi uchwałami RMK w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: ,,Nowa Huta Przyszłości- Igołomska Północ'' (Uchwała Nr CXXI/1923/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.) oraz ,,Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe'' (Uchwała Nr CXXI/1922/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.) Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców. Celem spotkania jest poinformowanie o procedurze sporządzania planów, w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planów. Spotkanie odbędzie się 8.12.2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 18.30 w Ośrodku Kultury Nowa Huta - KLUB „HERKULES" (ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29).

 

Zaproszenie

W związku z podjętą uchwałą RMK w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" (Uchwała Nr CXXI/1927 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.) Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców. Celem spotkania jest poinformowanie o procedurze sporządzenia planu, w tym między innymi o możliwości składania wniosków do planu. Odbędzie się ono 08.12.2014 r. (tj. poniedziałek) o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury Nowa Huta - KLUB „HERKULES", ul. Gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 29.

 

Do właścicieli i administratorów budynków

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, me jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" [art. 1 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt].
Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Zwracam się zatem z wielką prośbą o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Z-ca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska
Krystyna Śmiłek

 


Strona 22 z 31