Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Informacja dot. deratyzacji

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2015 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach , budynkach gospodarczych itp.
Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA". W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Zarządzenie Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.01.2015 r.

Zarządzenie Nr 174/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.01.2015 r. jest dostępne do pobrania tutaj.

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych w Krakowie

Wykazy lokali użytkowych są dostępne do pobrania tutaj.

 

Konsultacje projektu regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych budżetem obywatelskim na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w czwartek 5 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w salach Portretowej i Dietla w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Konsultacje społeczne dotyczą projektu uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przygotowanego przez Komisję Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa. Uwagi, zapytania i opinie odnośnie konsultowanego projektu uchwały można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu BO" lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - wpisując w temacie: „Konsultacje regulaminu BO". Nieprzekraczalny termin nadsyłania uwag, opinii i zapytań to 9 lutego 2015 r.

Do pobrania:

 

Projekt zmiany zarządzenia Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych UMK informuje, iż został przygotowany projekt zmiany zarządzenia Nr 906/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem Wolnica i Placem Szczepańskim (z późń. zm.) oraz wykaz stałych imprez na Małym Rynku (wzorem Rynku Głównego), który będzie stanowił załącznik do ww. zarządzenia.

Wskazany projekt zarządzenia ma na celu m.in. zmniejszenie liczby imprez kulturalno-komercyjnych organizowanych na tym miejskim placu od sezonu 2015 r. i ograniczenie ich do tych najważniejszych. W związku z powyższym tut. Wydział informuje o możliwości udziału w konsultacjach odbywających się w przedmiotowej sprawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Pisemne opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres:

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków,

lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie od 27 stycznia do 10 lutego 2015 r.

Do pobrania:

 

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Więcej…
 


Strona 22 z 32