Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 11 do 20 października 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE  tel. 12 418-77-11 lub
- POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII W KRAKOWIE  tel./fax: 12 411-25-69 .

 

Apel do właścicieli i administratorów budynków

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" [art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt].
Okres zimowy jest dla wolno żyjących kotów szczególnie niebezpieczną i trudną porą roku. W tym czasie potrzebują pomocy i opieki człowieka najbardziej. Zwracam się, zatem z wielką prośbą o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Z-ca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
Krystyna Śmiłek

 

Czad – nie lekceważ zagrożenia

Tlenek węgla (czad) to silnie trujący gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw (m.in. oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, drewna), spowodowanego dopływem zbyt małej ilości tlenu. Jest bezbarwny, bezwonny i l¿ejszy od powietrza, dzięki czemu szybko się rozprzestrzenia - dlatego często nazywa się go „cichym zabójcą”. Następstwem ostrego zatrucia czadem może był nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał, śmierć.

Więcej…
 

Deratyzacja

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 33 Uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od  15 października do 15  listopada 2013 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Dyrektor Wydziału
Ewa Olszowska-Dej

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolski o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzonej ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79-Etap I, na odcinku od km 332+111,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administraryjnej miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz kolidującego uzbrojenia (kanalaacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) w Krakowie" jest dostępne do pobrania stąd.

 

Informacja dot. wywozu śmieci

Poniżej przedstawiamy informację o firmach odpowiedzialnych za wywóz z poszczególnych dzielnic wraz z danymi kontaktowymi:

  • Dzielnice I, II, III - MPGO - tel: 691 400 509, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnice IV, V, VI, VII - MPGO - tel: 691 400 996, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnica VIII - van Gansewinkel - tel: 668 427 205 lub (12) 653 88 55, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnice IX, X - ASA - tel: 801 501 511 lub (12) 681 18 22, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnica XI - van Gansewinkel - tel: 668 427 205 lub (12) 653 88 55, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnice XII, XIII - SITA - tel: (12) 644 22 41 lub (12) 390 71 15, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnica XIV - MPGO - tel: 691 400 509, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Dzielnica XV, XVI, XVII, XVIII - MPGO - tel: 691 400 201, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Strona 24 z 28