Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Zakaz stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych

28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz upraw GMO. Oznacza to, że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO zapłaci karę 200% wartości nasion oraz taka uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. Więcej informacji można przeczytać w ulotce.

 

Harmonogram utrzymania czystości pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych

Harmonogram utrzymania czystości pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych jest dostępny do pobrania tutaj.

Harmonogram dotyczący prac w zakresie opróżniania koszy na śmieci jest dostępny do pobrania tutaj.

 

Deratyzacja

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 21 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od  20 marca do 20 kwietnia 2013 roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Ważne telefony i ogólne warunki udzielania pomocy w sytuacjach nagłych

Ulotka informacyjna jest dostępna do pobrania tutaj.

 

Nowy system gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo,
W lipcu 2013 roku zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. Konieczność zmian wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kraków jest przygotowany do wdrożenia nowych zasad. Posiadamy nowoczesne instalacje do zagospodarowania odpadów, rozwinięty system ich preselekcji oraz doświadczonych w gospodarce odpadami specjalistów. Prawo unijne wymaga od nas podniesienia jakości w zagospodarowaniu odpadów, w tym zwiększenia ilości śmieci, które zostaną poddane odzyskowi. Nowy system wdroży Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Krakowie. Już dziś serdecznie zapraszam do zapoznania się z czekającymi nas zasadniczymi zmianami, które wprowadzi znowelizowana ustawa. Gmina zorganizuje odbiór odpadów, które powstają na jej obszarze, a właściciele lub zarządcy nieruchomości wniosą do gminy opłatę za usługę. Każdy, kto zadeklaruje oddawanie segregowanych odpadów, zapłaci niższą kwotę. Systemem zagospodarowania objęte zostaną również nieruchomości niezamieszkałe, w tym szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa, w których powstają odpady komunalne. Wierzę głęboko, że włączycie się Państwo w powszechny system i bardzo liczę na to, że będziemy segregować więcej odpadów. Wspólna przestrzeń publiczna naszego Krakowa będzie przez to bardziej czysta i przyjazna. Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami w Krakowie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.ekocentrum.krakow.pl oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 800 11 22 11.


Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Ulotka informacyjna jest dostępna do pobrania tutaj.

 

WSKAZÓWKIDLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu szczepionka w formie przynęt.Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są okrągłe. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa. Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza. Po wyłożeniu przynęt przez 2 tygodnie nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów. Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów. W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.
Dziękujemy.

 


Strona 24 z 26