Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa

W dniu 12 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 9.00 w sali Kupieckiej UMK, Plac Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 1274).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na realizację zadania uznanego przez dzielnice za priorytetowe (druk nr 1275).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia niektórych filii Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statutach Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (druk nr 1284).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Teatrowi KTO na realizację projektu pn. "Ulica 26 Street Art. XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych" współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (druk nr 1285).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury (druk nr 1286).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej miejskiej instytucji kultury (druk nr 1287).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze (z późn. zm.) – druk nr 1292.
8. Sprawy bieżące, korespondencja.
9. Oświadczenia, komunikaty.

 

Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 8 maja do 19 maja 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę,  zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1) nie wchodzić na teren lasu,
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze  szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w  kagańcu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE  tel. 12 418-77-11 lub
- POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII W KRAKOWIE  tel./fax: 12 411-25-69 .

 

Informacja dla mieszkańców i przedstawicieli komitetów budowy kanalizacji

Pobierz stąd.

 

Harmonogram utrzymania czystości i opróżniania koszy na terenie Dzielnicy XVIII

Harmonogram jest dostępny do pobrania stąd.

 

KOMUNIKAT

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/565/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2013 roku - na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

 

Zakaz stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych

28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz upraw GMO. Oznacza to, że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO zapłaci karę 200% wartości nasion oraz taka uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. Więcej informacji można przeczytać w ulotce.

 


Strona 24 z 27