Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mogiła II"

Zapraszamy do zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. link: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79510

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 30.03.2018 r. w trybie przetargu:

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 23.03.2018 r. w trybie przetargu:

 

Wiosenna deratyzacja

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Uchwały Nr LXIII/1770/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2018 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018.

Zarówno ogłoszenie jak i sam projekt uchwały dostępne są poniższymi linkami:

- ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa
- projekt uchwały Rady Miasta Krakowa

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 28.02.2018 r. w trybie przetargu:

 


Strona 4 z 33