Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:
Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich i nie przewiduje się jego odwołania. Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:
- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,
- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno - kostnych,
- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,
- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właściciela,
- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.
W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych. Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno - kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą
grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.


Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii
Jarosław Naze

 

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 10 do 17 maja 2012 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych w wyżej wymienionym okresie z samolotów.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

1) nie wchodzić na teren lasu,

2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach
i jarach,

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy
i w kagańcu.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJA:

-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel. 12 418-77-11 lub
- POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel./fax: 12 411-25-69 .

 

Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające zdrowiu ludzi lub środowiska w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem.

Plan jest dostępny do pobrania tutaj.

 

KOMUNIKAT

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2012 roku - na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że do dnia 16 kwietnia 2012 r. można zgłaszać szkody spowodowane wymarznięciem upraw rolnych. Program pomocy przewiduje:
- kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ARiMR
- odraczanie i rozkładanie na raty przez ANR płatności z tyt.umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości,
- stosowanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ulg w podatku rolnym, za 2012 r.
O wymienioną pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnychlub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów -
wyniosą:
1) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub
2) powyżej 1050 zł - w drzewach i plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat. Procedura oraz wymagane wzory wniosków dostępne są
na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/przedmiotowe/Rolnictwo/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/preferencyjne+linie+kredytowe.htm oraz w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK os.Zgody 2 pokój 417.

 

Dotacje dla żłobków i Dziennych opiekunów

Ogłoszenia dotyczące dotacji dla żłobków i dziennych opiekunów wraz z ankietami. Kliknij więcej aby pobrać.

Więcej…
 


Strona 32 z 33