Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że do dnia 16 kwietnia 2012 r. można zgłaszać szkody spowodowane wymarznięciem upraw rolnych. Program pomocy przewiduje:
- kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ARiMR
- odraczanie i rozkładanie na raty przez ANR płatności z tyt.umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości,
- stosowanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ulg w podatku rolnym, za 2012 r.
O wymienioną pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnychlub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów -
wyniosą:
1) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub
2) powyżej 1050 zł - w drzewach i plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat. Procedura oraz wymagane wzory wniosków dostępne są
na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UW/przedmiotowe/Rolnictwo/Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawy/preferencyjne+linie+kredytowe.htm oraz w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK os.Zgody 2 pokój 417.

 

Dotacje dla żłobków i Dziennych opiekunów

Ogłoszenia dotyczące dotacji dla żłobków i dziennych opiekunów wraz z ankietami. Kliknij więcej aby pobrać.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz art. 11f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.).

Więcej…
 

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie budowy II etapu drogi S7

jest dostępne do pobrania tutaj.

 

Harmonogram oczyszczania miasta i pielęgnacji trawników

Jest dostępny do pobrania tutaj.

 

Obwieszczenie Wojewody w sprawie S7

Drugie obwieszczenie Wojewody jest dostępne do pobrania tutaj.
Pierwsze obwieszczenie Wojewody jest dostępne do pobrania tutaj.

 


Strona 34 z 34