Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 31.03.2017 r. w trybie przetargu:

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa podjął zarządzenie Nr 487/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym. Jest to zarządzenie obowiązujące przy aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia: http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/487

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 15.03.2017 r. w trybie przetargu:

 

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w sprawie obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacyjnej

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w związku z art. 29 Uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacyjnej w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2017 roku.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem "UWAGA TRUCIZNA".

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Komunikat Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczący pomocy dla producentów drobiu poszkodowanych w wyniku ptasiej grypy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczącego pomocy dla producentów drobiu poszkodowanych w 2016 roku, w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej odmiany ptasiej grypy.

Pobierz pełną treść komunikatu.

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 28.02.2017 r. w trybie przetargu:

 


Strona 8 z 30