Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Kominikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Mista Krakowa ws. zakazu uprawy maku i konopi włóknistych

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Mista Krakowa uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/466/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii włóknistychych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2017 r.

- na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Krystyna Śmiłek

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel. 12 293-10-00 lub
- POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel./fax: 12 411-25-69.

<br />
 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 27.04.2017 r. w trybie przetargu:

 

Komunikat Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie dotyczącego publicznego otwarcia ofert dla postępowania: „Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 48 przy os. Kolorowym 29 w Krakowie”.

 

Park Kulturowy Nowa Huta – bądź aktywny: przyjdź na spotkanie, zgłoś wniosek!

Trwają prace mające na celu utworzenie Parku Kulturowego Nowa Huta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy - zgłaszania sugestii, oczekiwań i uwag dot. Parku oraz udziału w spotkaniu, które odbędzie się 23 marca br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, godz. 19.00).

W trosce o przestrzeń publiczną, krajobraz i walory urbanistyczno-architektoniczne oraz historyczne Nowej Huty, na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa powstał Projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”. Dokument pozytywnie zaopiniował Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Obecnie prowadzone są prace zmierzające do utworzenia specjalnej strefy ochrony obejmującej około 350 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

Szczególny nacisk położony będzie na zachowanie i ekspozycję dziedzictwa i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, ochronę historycznej linii zabudowy, gabarytów i form architektonicznych, ochronę funkcjonalną i kompozycyjną zieleni, zwłaszcza ogrodów i skwerów, ochronę osi, ciągów i punktów widokowych, ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę i zasady pożądanej ekspozycji. W wyniku funkcjonowania parku powinny zostać osiągnięte cele związane przede wszystkim z ochroną zabytków i unikalnego układu urbanistycznego, ale również poprawą jakości życia lokalnej społeczności, poprzez uporządkowanie nowohuckiej przestrzeni publicznej.

Z projektem „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.


Osoby zainteresowane problematyką Parku Kulturowego Nowa Huta zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w tej sprawie w dniu 23 marca br. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”, a organizatorzy spotkania oraz zaproszeni przedstawiciele wydziałów i miejskich jednostek będą odpowiadać na pytania mieszkańców, wyjaśniać zagadnienia powiązane z projektowanym Parkiem Kulturowy Nowa Huta.

Aktualnie zbierane są sugestie, oczekiwania i uwagi mieszkańców, dotyczące nowego parku kulturowego. Każdy zainteresowany może do końca czerwca br. złożyć do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek, formułując w nim swoje stanowisko i propozycje przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną.

Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który następnie zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym.

Wnioski pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta” można składać do Prezydenta Miasta Krakowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.


Wnioski należy złożyć na stanowiskach informacyjno – podawczych w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 31.03.2017 r. w trybie przetargu:

 


Strona 9 z 32