Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska UMK dotyczący Afrykańskiego Pomoru Świń

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi Wydziału Kształtowania Środowiska UMK dotyczącymi AFS, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń, który stanowi coraz bardziej realne zagrożenie dla trzody chlewnej i polskiej gospodarki.
Pobierz informator.

 

Informacja na temat komunikacji i transportu w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży

Szanowni Państwo, pod koniec lipca w Krakowie odbędą się ogłoszone przez papieża Franciszka i organizowane przez Krakowską Kurię Światowe Dni Młodzieży. Wydarzenie to jest wyjątkową szansą na promocję naszego miasta, ale również dużym wyzwaniem dla gminy.

Od wielu miesięcy jednostki gminne, we współpracy z organizatorem ŚDM oraz władzami województwa, przygotowują się do tego wyzwania. Zdaję sobie sprawę, że nie uda się uniknąć utrudnień w ruchu czy innych niedogodności, jednak zapewniam, że dołożyliśmy wszystkich starań, by przygotować się najlepiej.

Na stronie krakow.pl znajdziecie Państwo komplet informacji o tym jak zorganizowany będzie ruch podczas każdego z dni ŚDM. Przygotowaliśmy również kompendium wiedzy dotyczące działania placówek medycznych czy wydarzeń kultury. Uruchomimy specjalny serwis internetowy, który będzie przydatny dla krakowian, którzy w tym okresie pozostaną w mieście, jak i dla pielgrzymów.

Uprzejmie Państwa proszę o wyrozumiałość i cierpliwość podczas tych kilku dni. Naszą postawą okażmy pielgrzymom prawdziwą polską gościnność.

Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym informatorem.

 

Komunikat dotyczący zarządzenia Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Zapraszamy osoby fizyczne posiadające dachy budynków pokryte wyrobami zawierającymi azbest lub elewacje z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzone odpady azbestowe, do zapoznania się z ww. Regulaminem, który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych organizowanej przez Gminę Miejską Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków zarezerwowanych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. W przypadku przekroczenia limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług w 2016r., rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym. W razie zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Podpisała
Krystyna Śmiłek
Zastępca Dyrektora Wydziału

 

Wykazy nieruchomości do wydzierżawienia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w dniu 16.06.2016 r. w trybie przetargu:

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. akcji szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel. 12 293-10-00 lub
- POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel./fax: 12 411-25-69.

 

Komunikat ZZM - koszenie traw

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że rozpoczęte koszenie traw i przycinanie żywopłotów na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, zakończy się do dnia 29 maja br.

 


Strona 10 z 27