Ogłoszenia miejskie i wojewódzkie

Debata społeczna z udziałem przedstawicieli Komisariatu VIII w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielami Komisariatu VIII dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. W ramach spotkania zaplanowany jest panel dyskusyjny, podczas którego będzie można zgłaszać wnioski i propozycje służące lepszej ochronie mieszkańców i mienia.

Serdecznie zapraszamy.

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie uprzejmie informuje o ogłoszeniu w dniu 27.10.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.10.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z występieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Rolnicy chcąc przemieścić świnie do rzeźni, punktu skupu, na targ, czy do pośrednika, powinni zwrócić się do urzędowego lekarza weterynarii celem zbadania stanu zdrowia zwierząt i wystawienia odpowiedniego świadectwa zdrowia. Badanie i wystawienie świadectwa zdrowia powinno być wykonane nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 4 listopada br.

 

Apel Ministrwa Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

asfSzanowni Państwo, ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego żródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przeed wejściami do pomieszczeń, których utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 30.11.2016 r. w trybie przetargu:

 

Program Pomocy Lokatorom XIV edycja

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XIV edycję Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4508 z późn. zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią obwieszczenia.

 

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. akcji szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę, zrzucanych z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel. 12 293-10-00 lub
- POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE tel./fax: 12 411-25-69.

 


Strona 10 z 30