Społeczeństwo

Informacja o możliwości uzyskania kwalifikacji rolniczych

Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Kurs ten umożliwia zyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przydatnych przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.

Termin kursu: 2 września 2018 r. –  23 marca 2019 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "Z POWER-em w przyszłość"

powerInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie z POWER-em w przyszłość! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
- nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
- nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
- nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kat. NEET.

Więcej…
 

"Aktywni i Samodzielni (AS)" – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+

as Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:

- Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
- Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
- Szkoleń i bonów szkoleniowych
- Staży zawodowych
- Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
- Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
- Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
- Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
- Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
- Doradztwa informatycznego
- Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:

- Osoby długotrwale bezrobotne
- Z niepełnosprawnościami
- O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

Projekt "Po 50-tce aktywnie na rynku pracy"

popZ przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo.

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Więcej…
 

"Kierunek PRACA!" - płatne staże z możliwością zatrudnienia

kpJeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Więcej…
 

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - PÓŁNOC: znany konkurs w nowej formule

fio_belka Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się innowacyjny konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała konkursy na:

  • Projekty społeczne: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową, to zapraszamy do udziału w konkursie, w którym możecie zdobyć do 3 000 tysięcy złotych dofinansowania na każdy projekt.
  • Projekty rozwojowe: konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, w którym możecie otrzymać do 5 000 tysięcy złotych dofinansowania na każdy projekt.


Od 2 do 30 sierpnia 2018 r. można składać fiszki do Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ.

Więcej…
 


Strona 1 z 29