Społeczeństwo

Maria Szymuś, przewodnicząca koła nr 24 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie

Działam od zawsze

Marię Szymuś już trzydzieści cztery lata przewodniczy Kołu nr 24 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inawalidów w Krakowie. Gdy w roku 1979 przeszła na emeryturę z nowohuckiego Budostalu, od razu ją do Związku Emerytów ściągnięto. Została wybrana przewodniczącą koła i tak zostało. Teraz też zabiega o przygotowanie kolejnej Wigilii dla Seniorów.

Więcej…
 

Życzenia świąteczne w „Elektryku”

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 , od 2000 roku młodzież wraz z opiekunkami uczestniczy w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Droga do Sukcesu”. Przez  12 lat certyfikat potwierdzający udział w programie uzyskało ponad 250 osób, przy czym uczestnikami głównie byli  licealiści z XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Bronisława Ducha; szkoły wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2. Projekt składa się z trzech modułów  realizowanych  w sumie przez 3 lata. Dwa  lata to dwa moduły, głównie teoria i ćwiczenia  przede wszystkim z zakresu komunikacji interdyscyplinarnej, natomiast trzeci rok to wykorzystanie praktyczne uzyskanej wcześniej wiedzy. Trzeci moduł nazwany „W świecie Biznesu” polega na przygotowaniu własnego projektu, na jego realizacji a także na kilkudniowej praktyce w wybranym  (wyszukanym samodzielnie) zakładzie pracy. Uczennice  ostatniego rocznika licealistów (w ZSE Nr 2 została  już tylko jedna klasa liceum)  założyły bardzo ambitny plan organizacji dużej ogólnoszkolnej wigilii w której miało uczestniczyć kilkaset osób; uczniów ,nauczycieli i pracowników szkoły. Przygotowania były bardzo pracochłonne   ale przedsięwzięcie przeszło oczekiwania, dużą pomoc techniczną udzielili dziewczętom chłopaki z klas trzecich technikum. Na wspólne spotkanie opłatkowe przyszło więcej osób nawet niż zakładano.  Młodzież wraz z wychowawcami, opiekunami i pracownikami szkoły  złożyła sobie nawzajem życzenia   następnie wspólnie odśpiewała kolędy.  Można śmiało powiedzieć, że było to najbardziej spektakularne spotkanie opłatkowe jakie mury tej szkoły pamiętają.  ostatni rocznik licealistów „elektryka” spisał się na medal.

Więcej…
 

Multimedialny zestaw kolęd

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki opracował na swojej stronie internetowej multimedialny zestaw kolęd. O. K. B. P. P. jest jednostką kultury, istniejącą od stycznia 2007 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa (NR CXIX/1271/06 z dnia 25 października 2006 r.). Jej działalność opiera się na popularyzacji, gromadzeniu, udostępnianiu oraz dokumentowaniu zapisów polskiej piosenki. Przygotowany przez O. K. B. P. P. zestaw kolęd zawiera 26 tekstów, opracowań nutowych oraz podkładów fortepianowych. Ich tonacja oraz tempo dostosowane są do możliwości wokalnych przeciętnego człowieka. Korzystanie z w/w materiałów do celów edukacyjnych jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem, jaki muszą Państwo spełnić, to podanie informacji o pochodzeniu w/w materiałów z Biblioteki Polskiej Piosenki.

Zestaw kolęd jest dostępny do pobrania tutaj.

 

Pomóż walczyć z nielegalnym graffiti

Kraków walczy z nielegalnym graffiti, a Ty możesz w tym pomóc. Od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego miasta ujawniono 1779 takich aktów wandalizmu. Ujęto 58 sprawców, a 749 pseudograffiti zniknęło z przestrzeni publicznej. W walce z tym zjawiskiem konieczna jest ścisła współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Dzięki sygnałom od krakowian służby będą bowiem mogły szybciej reagować i znajdować sprawców. Dlatego bardzo ważne jest by reagować w przypadku zauważenia, że ktoś niszczy mienie. Jak? Niezwłocznie zawiadamiając Straż Miejską (tel. 986 lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Straży Miejskiej) lub policję (tel. 997), a w przypadku gdy jesteśmy właścicielem niszczonej nieruchomości – składając wniosek o ściganie sprawcy. 
Przypomnijmy, że władze miasta utworzyły zespół zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti. W jego skład wchodzą nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek oraz jednostek, ale także m.in. reprezentanci policji oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Celem działania zespołu jest wypracowanie procedur umożliwiających szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się na terenie miasta graffiti. Uruchomiono także interaktywną mapę miasta z możliwością bieżącego nanoszenia miejsc powstawania graffiti, co umożliwia określenie obszarów szczególnie narażonych na akty wandalizmu.

Prezentacja jest dostępna do pobrania tutaj.
Więcej informacji o walce z nielegalnym graffiti dostępnych jest pod adresem: www.strazmiejska.krakow.pl/smmk/czysty-krakow.html

 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na następujące bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania organizowane przy wykorzystaniu środków finansowych z grantu przyznanego przez ArcelorMittal Fundation, na działania realizowane na rzecz profilaktyki zdrowia w dniu 23 listopada /piątek/ br.: Laryngologiczne, urologiczne, reumatologiczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, USG jamy brzusznej. Rejestracja telefoniczna na powyższe konsultacje odbędzie się w dniach od 9 listopada do 16 listopada w godz. 9.00-18.00  tel.: 12 644 24 74.

Więcej…
 

Sieć Solidarności

Sieć Solidarności jest koleżeńską inicjatywą skupiającą ludzi dla których drogie są ideały i wartości Ruchu Solidarność. Mamy na myśli szeroko pojęty Ruch Solidarność a więc ludzi z samego związku z opozycji demokratycznej, partii politycznych, studentów NZS i innych organizacji, Federacji Młodzieży
Walczącej i niezrzeszonych ale aktywnych. Pragniemy także aby członkami wspierającymi stali się także ludzie i instytucje wyznające ideały i wartości Ruchu Solidarność i chcące wspierać nasze cele. W tym celu zamierzamy powołać Stowarzyszenie Sieć Solidarności - SSS.

Statut Stowarzyszenia Sieć Solidarności

Komunikat z 14 X 2012 mówiące o aktualnych wydarzeniach i najbliższych działaniach oraz potrzebach

 


Strona 22 z 28