Społeczeństwo

Prof. Stanisław Juchnowicz, Głos w dyskusji

 

Więcej…
 

Zapomniane osiedla

Kraków – wielkie, historyczne miasto będące kolebką polskich tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego. Duma wszystkich Polaków. Europejska stolica, do której przyjeżdżają co roku setki tysięcy turystów z całego świata.

 

Więcej…
 

XXII Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

(Kliknij, aby powiększyć)

 

Konferencja obywatelska "Rewitalizacja czy gentryfikacja Nowej Huty?" 4 kwietnia 2011

Infromacja o konferencji oraz program do ściągnięcia tutaj.

 

I Love NH

Katedra Socjologii Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH prowadzi projekt naukowy dotyczący terenu naszej dzielnicy.

List w tej sprawie do pobrania tutaj.
Informacje o projekcie do pobrania tutaj.

Strona internetowa projektu www.wh.agh.edu.pl/i-love-nh.

 

Na ratunek Łąkom Nowohuckim

Łąki Nowohuckie stanowią jedno z najbardziej interesujących przyrodniczo oraz najpiękniejszych krajobrazowo miejsc naszej dzielnicy. Z końcem lutego przedstawiciele stowarzyszenia „Łąki Nowohuckie”, Jerzy Skibiński i Kazimierz Walasz, dokonali przeglądu korytarza ekologicznego pomiędzy Wisłą a Łąkami, a więc na pograniczu dzielnic XVIII i XIV. Korytarz ekologiczny to przestrzeń umożliwiająca przemieszczanie się roślin i zwierząt. To dzięki tej przestrzeni możemy obserwować bażanty czy zające.

Wyniki przeglądu nie są zadowalające. Obszar jest poprzecinany ogrodzeniami, paliki geodezyjne świadczą o planowanych inwestycjach. Ujadające psy straszą zwierzynę.

- Jeśli nie będziemy skuteczni, Łąki przepadną. – przedstawia sytuację Jerzy Skibiński.

Działacze Stowarzyszenia proponują konkretne rozwiązania. Postulują m.in. obsadzenie krzewami ogrodzeń istniejących zabudowań tak, by psy znajdujące się na terenach posesji nie płoszyły migrujących zwierząt. Korytarz przecinają trzy drogi asfaltowe. Docelowo powinny zostać wykonane na nich przejścia dla zwierząt. Do tego czasu Stowarzyszenie proponuje wprowadzić znaki ograniczenia prędkości pojazdów. Halina Ordys-Skibińska, prezes stowarzyszenia „Łąki Nowohuckie”, zapowiada starania o przekwalifikowanie części terenów na Użytek Ekologiczny w celu skutecznego zabezpieczenia ich wartości przyrodniczych.

Doceńmy to, że Łąki są jednym z największych fragmentów dzikiej przyrody w Krakowie. Zachowajmy je!

 

Tomasz Poller

Jak podrywa samiec bażanta?

Jak podrywa się dziewczyny? Ubiera się garnitur i zaprasza na wystawną kolację. Pan Bażant o tym wie. Zawiesiwszy oko na jakiejś ładnej pani, stroi się w ładne pióra i… przystępuje do akcji. Bażancice lecą na prezenty. Bażant zdaje sobie sprawę, że droga do serca prowadzi przez żołądek, więc raczy panią wyszukanym jedzeniem (nasiona, owoce, dżdżownice, owady, ślimaki). Bażanty czasem piorą się o dziewczyny, ale nie są to bardzo ostre ustawki. W sumie bażant to świnia. Rzadko jest wierny, zazwyczaj kręci z kilkoma dziewczynami naraz.

Wiosną na skraju Łąk


 

 

Notatka z przeglądu Korytarza Ekologicznego dla Łąk Nowohuckich

Dnia 26.02.11 r. dokonano przeglądu Korytarza ekologicznego pomiędzy Wisłą a ŁN.

Uczestniczyli J. Skibiński i K. Walasz. Wykonano także dokumentację fotograficzną.

Uwagi:

1. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Mogiła”, zwanym dalej MPZPM wyznaczono płat terenu stanowiący korytarz ekologiczny oznaczony w planie symbolem 4ZP3, zapewniający łączność ekologiczną między Starorzeczem Lesisko znajdującym się w obrębie MPZPM, oznaczonym symbolem 2ZP3 i ZP5, a Lasem Łęgowskim (1ZL).

Plan ten został uchwalony przez RMK dn. 23.11.2010 r. a opublikowany w Dzienniku Ustaw

woj. Małopolskiego dn. 24.12.2010 r.

2. Odcinek Korytarza pomiędzy ul. Podbipięty a Łąkami, dalej zwany Północnym, biegnie

w obniżeniu terenowym i po wschodniej stronie w przybliżeniu pokrywa się z górną krawędzią skarpy o wysokości 2 m. Jednak aktualnie Korytarz jest ograniczony ciągiem ogrodzeń z siatek idących poniżej skarpy. Ogrodzenia te nie przebiegają w prostej linii. Zachodnia strona odcinka Północnego nie jest niczym ograniczona i nie jest zabudowana.

3. Odcinek północny Korytarza jest przecięty budową na działce nr 32/12. zlokalizowanej na końcu bocznej odnogi ul. Odmętowej. Inwestorem jest Jerzy Porabik. Budowę ogrodzono płotem

z betonowych paneli, zgromadzono pustaki na obiekt budowlany. Według uzyskanych informacji,

na działce będzie wzniesiony zakład remontu samochodów.

4. Decyzję o Warunkach Technicznych Zabudowy, tzw. WZ, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK wydał dnia 24.03.2010 r. osobiście przez panią Iwonę Ćwir.

Zezwolenie na tą budowę wydano tamże dnia 19.10.2010/ 10.11.2010 r.

Budowa ta całkowicie przegradza Korytarz, czym izoluje ŁN od doliny Wisły.

5. Dalej na północ ten odcinek Korytarza nie wyróżnia się w terenie i nie jest ograniczony ani ukształtowaniem terenu ani zabudową. Na jego trasie widnieją paliki geodezyjne, co świadczy,

że właściciele tych działek planują jakieś inwestycje.

6.Odcinek Korytarza od ul. Podbipięty do Lasu Łęgowego nad Wisłą, zwany dalej Południowym, przebiega przez pola uprawne. Ze swej wschodniej strony nie jest niczym ograniczony natomiast po zachodniej stronie pokrywa się z ogrodzeniem zabudowanej posesji.

7. Powyższe ogrodzenia siatkowe obydwóch odcinków są nieosłonięte żadną roślinnością a na terenie tak wygrodzonych działek swobodnie biegają psy. Ich widok i ujadanie jest z pewnością przeszkodą dla migracji zwierząt.

Na odcinku Północnym proponujemy ogrodzenia działek przenieść na górę skarpy, na linię wschodniej granicy Korytarza a tak odzyskaną skarpę obsadzić krzewami by osłaniały one i ogrodzenia i biegające za ogrodzeniami psy.

Ma odcinku Południowym Korytarza należy również ogrodzenie zasłonić nasadzeniami.

8. Cały Korytarz przecinają trzy drogi asfaltowe. Do czasu wykonania na nich przejść dla zwierząt należy oznaczyć je znakami ograniczającymi prędkość pojazdów z napisem; Korytarz Ekologiczny dla Łąk Nowohuckich.

Stowarzyszenie opracuje parametry optymalnego Korytarza dla ŁN i jego szczegółową lokalizacją.

9. Stowarzyszenie w trybie pilnym podejmie działania w celu powstrzymania budowy przegradzającej Korytarz w jego północnym odcinku.

Ze wzglądu na brak elementu urbanistycznego o nazwie korytarz ekologiczny w planowaniu przestrzennym, co właściwie uniemożliwia jego ustanowienie w MPZPM, Stowarzyszenie podejmie staranie o przekwalifikowanie tego terenu na Użytek Ekologiczny. Taka kwalifikacja będzie stanowić w przyszłości skuteczną jego ochronę. Dla tego celu w trzecim kwartale br. Stowarzyszenie przeprowadzi akcję informacyjną, w tym prezentację dla osób i instytucji decydenckich jak Rada Miasta Krakowa, Rady Dzielnic, WKŚ UMK, RDOŚ, ZIKiT-u, MPiOZ-u, i dziennikarzy.

10. Istnieje pilna konieczność wyznaczenia także drugiego korytarza ekologicznego o przebiegu mniej więcej równoległym do obecnego korytarza i bardziej na zachód w dzielnicy Czyżyny-Łęg, dla której obecnie sporządzany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Halina Ordys-Skibińska, prezes Stowarzyszenia ŁN.

 


Strona 28 z 28