Społeczeństwo

Śpiesz się z wnioskami! Dotacje uciekają!

Dotacje na wymianę pieca węglowego z Urzędu Miasta z roku na rok będą maleć. W związku z tym nie należy zwlekać z decyzją o zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne. Mieszkańcy, którzy złożą wniosek w 2015 roku mogą liczyć na przyznanie dotacji w wysokości do 100% poniesionych kosztów. Od 2016 roku stopniowo będzie ograniczana procentowa wielkość poziomu udzielanej pomocy.

Zlikwiduj piec węglowy

Gmina Miejska Kraków prowadzi ciągły nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC Kraków), ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe czy odnawialne źródło energii. W tym kontekście warto dodać, że od 90 – tych lat ubiegłego stulecia krakowski MPEC przyczynił się do likwidacji ponad 400 dymiących kotłowni i ponad 3000 pieców węglowych. Przedsiębiorstwo nieustannie rozbudowuje sieć cieplną. Obecnie realizowane są prace na ulicy Anny oraz przyłączenia budynków przy ulicy Józefa Piłsudskiego, a już wkrótce zostaną rozpoczęte prace związane z podłączeniem obiektów w rejonie ulic: Krupniczej, Traugutta, Szujskiego, Prusa, Łobzowskiej, Koletek i Agnieszki.


Złożenie wniosku krok po kroku


1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji (wraz z wymaganymi załącznikami)
2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji
3. Realizacja zadania, na które dotacja została udzielona

Po zrealizowaniu zadania wnioskodawcy muszą przedłożyć wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej. Przekazanie środków następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

Wysokość dotacji

Dotacja udzielana jest w wysokości 900 zł na każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w budynku, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni. Wielkość ogrzewanej powierzchni ustalana jest wyłącznie w stosunku do pomieszczeń faktycznie ogrzewanych przez likwidowane piece (paleniska) lub kotłownie (kotły centralnego ogrzewania) opalane paliwem stałym.

Z roku na rok dotacja będzie maleć

Dotacja przyznawana będzie:

- do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,
- do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,
- do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
- do 40 % poniesionych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

Więcej…
 

Zlikwiduj piec. Ratuj krakowskie zabytki!

W sprawie oddziaływania smogu na życie człowieka powiedziano już bardzo wiele. Wszyscy wiemy, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa nie tylko na nasze samopoczucie i kondycję, ale przede wszystkim na zdrowie. Niewiele mówi się jednak o oddziaływaniu smogu na infrastrukturę miejską.

Kraków to miasto zabytków. Właśnie z tego powodu, każdego roku, odwiedzają je miliony turystów. Jednak upływający czas i czynniki środowiskowe negatywnie oddziałują na dziedzictwo kultury, które jest wizytówką stolicy Małopolski. Zagrzybienie zabytków spowodowane nadmiarem wilgoci, zasolenie, a przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza pyłami (wydobywającymi się z kominów domów oraz z rur samochodów), znacząco wpływają na stan techniczny budowli.

Więcej…
 

Czekamy na kandydatów do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2014!

Do 31 marca br. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Tytuł nadawany jest na wniosek Bractwa Filantropii, otrzymują go osoby lub podmioty za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. W tym roku tj. w latach ubiegłych przyznane mogą zostać łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne),
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii według kryteriów określonych przez Bractwo.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie do 31 marca br. formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Szczegółowe informacje dot. konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Budżet obywatelski

Wnioski w ramach budżetu obywatelskiego 2015 można składać w dniach 1-31 marca. Więcej informacji znaleźć można na stronie http://krakow.pl/budzet/.

Do pobrania:

 

Bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej

Logo Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy SpołecznejHutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza Darczyńców naszej Fundacji na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej w dniach 23 – 27.02.2015 r. Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się 16 lutego 2015 r., w godzinach 9.00-10.30 pod numerem telefonu: 787 610 696. Badania będą przeprowadzane w pracowni USG, os. Handlowe bl. 8 w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień. Ilość miejsc ograniczona.

 

Bezpłatna oferta terapeutyczna Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin

Do pobrania:

 


Strona 4 z 23