Społeczeństwo

XVI edycja Programu Pomocy Lokatorom

pplZapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Urzędu Miasta Krakowa w sprawie XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105).

Pobierz treść ogłoszenia.
Pobierz spis lokali wraz z harmonogramem ich udostępniania.

 

Ośrodek Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona i Huntingtona

osrodek_pickaW Krakowie na Nowej Hucie powstanie nowy Ośrodek Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona. Placówka również ma możliwość objęcia wsparciem osób dotkniętych chorobą Parkinsona (PD), Alzheimera, Chorobą rozsianych ciałek Lewiego (DLBD), Otępieniem czołowo-skroniowym (FTD), Postępującym porażeniem nadjądrowym (PSP), Stwardnieniem bocznym zanikowym (ALS), Zwyrodnieniem korowo-podstawnym (CBD) i Zanikiem wieloukładowym (MSA).

Będzie to pierwszy w Polsce, a co za tym idzie również w Krakowie Ośrodek, który udzieli wsparcia osobom chorującym i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu oraz opiece nad bliskimi. Będzie on miał swoją siedzibę w Nowej Hucie na os. Szklane Domy 2a/6. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Więcej…
 

Szkolenie dla opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych i wiejskich.

mcpSerdecznie zapraszamy na szkolenie opiekunów Świetlic opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych i wiejskich.

Miejsce i termin: 29 listopada 2017 r. od godz. 9:00, Kraków os. Stalowe 18 (Szkoła Podstawowa nr 37)
Koszt: 500 zł za całą grupę (przy grupie 5- 10 osób) lub 100 zł za osobę (przy 1-4 osobach)
Temat: „Świetlica miejscem opieki i wychowania – praktyczna pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą, metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, skuteczna praca z grupą”.

Zgłoszenia przyjmujemy przez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na nasz numer fax (12) 341-52-89 lub skanu mailem. UWAGA: Termin zgłoszeń: poniedziałek 27.11. do godz. 14.

 

ArcelorMittal Poland: Rekrutujemy!

mittal_reklamaO tym, jakich pracowników poszukuje firma ArcelorMittal Poland opowiada Agnieszka Woźniak, szef GEDP, Szkoleń i Rekrutacji.

Czy ten rok jest wyzwaniem jeśli chodzi o rekrutację?

- W tym roku rzeczywiście rekrutacja przybrała spore rozmiary. Jest to niewątpliwie związane z wypełnianiem luki pokoleniowej w naszej firmie. Rekrutujemy pracowników zarówno na stanowiska umysłowe, jak i produkcyjne. Dotychczas przyjęliśmy ponad 400 osób do ArcelorMitttal Poland, spółek Sanpro Synergy i ABC oraz do innych spółek z Grupy, m. in. do Commercial Long, Tubular Products czy CTS (techniczne wsparcie klienta). Na chwilę obecną mamy otwartych ponad 200 rekrutacji, z tego około 50 na stanowiska specjalistyczne.

mittal_hrDo jakich obszarów przyjmujecie obecnie nowych pracowników?

Poszukujemy kierowników projektów, a więc osób z doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz wykształceniem technicznym kierunkowym – mechanicznym i elektrycznym. Drugą poszukiwaną przez nas grupą są automatycy i programiści.To są nasze dwa największe projekty rekrutacyjne.

Potrzebujemy także specjalistów na produkcję, głównie mechaników i elektryków do utrzymania ruchu, metalurgów i inżynierów procesu, praktycznie do wszystkich naszych zakładów produkcyjnych. Wymagany przez nas profil to osoby po studiach kierunkowych technicznych, z min. dwuletnim doświadczeniem i znajomością języka angielskiego.

Więcej…
 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pokrzywdzeniSzanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją o działalności Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w którym osoby będące pokrzywdzone przestępstwem przeciwko rodzinie, mieniu, wolności i innych wynikających z Kodeksu Karnego mogą bezpłatnie uzyskać następującą pomoc:

Więcej…
 

Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland 2016

mittalSzanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Raportem zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland za rok 2016. Raport szczegółowo wyjaśnia zagadnienia związane z polityką firmy m.in. w zakresie inwestycji, ochrony środowiska, zatrudnienia czy choćby wsparcia udzielanego społecznościom lokalnym.

Cały raport dostępny jest pod poniższym linkiem:
Nasza stal buduje Twój świat - Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland 2016

 


Strona 6 z 29