Społeczeństwo

Konkurs ofert

W dniu 30 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 88/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

Więcej…
 

Zawodowy kurs kwalifikacyjny

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na kolejną edycję zawodowego kursu kwalifikacyjnego pt. Prowadzenie produkcji rolniczej. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym: zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, działania opozycyjne po wprowadzeniu stanu wojennego, ponowne przebudzenie społeczeństwa w 1988 roku, otworzyły nam drogę do niepodległości, wolności, demokracji. Ruch Solidarności, który doprowadził do demokratycznych przemian w Polsce oraz zainicjował podobne zmiany w innych krajach Europy Środkowowschodniej był unikalny w skali światowej. Dzisiaj Polska budzi szacunek i uznanie społeczeństw innych krajów, chociaż my sami najczęściej nie doceniamy osiągniętych sukcesów, które dokonały się za życia jednego pokolenia.

Więcej…
 

Inspiracje plastyczne na Dzień Babci i Dziadka

Poniżej prezentujemy informację o możliwości skorzystania z ciekawych plastycznych inspiracji przed zbliżającym się dniem Babci i Dziadka. Wystarczy trochę chęci, kilka prostych materiałów, by stworzyć coś, co wywoła uśmiech na twarzy Babci i Dziadka.
http://czasdzieci.pl/inspiracje/d,68-dzien_babci_dziadka.html

 

Bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza Darczyńców Fundacji na bezpłatne specjalistycznie badanie USG jamy brzusznej w dniach 20 – 31.01.2014 r. Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu  13 stycznia  2014 r.,  w godz. 9.00-10.30, tel.: 787 610 696. Badania będą przeprowadzane w Pracowni USG, os. Handlowe bl. 8 w Gabinecie lek. med. Bożeny Stępień. Ilość miejsc ograniczona.

 

Katalog on-line Nowohuckiej Biblioteki Publicznej

W ramach programu ”Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” Nowohucka Biblioteka otrzymała środki finansowe z Instytutu Książki w wysokości 20000 zł na realizację zadania „Katalog on-line Nowohuckiej Biblioteki Publicznej”. Zakupiono 10 zestawów  komputerowych składających się z komputera stacjonarnego, monitora oraz licencji systemu operacyjnego, dodatkowo 10 licencji pakietu programu biurowego Office 2013. Wyposażenie Biblioteki w dodatkowe komputery usprawni pracę w zakresie: obsługi użytkowników, tworzenia opisów bibliograficznych w bazie biblioteki, opisów zasobu biblioteki oraz tworzenia dokumentacji bibliotecznej. Zakup dodatkowych komputerów pozwoli podnieść jakość usług i zagwarantuje  mieszkańcom Krakowa równe szanse w dostępie do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 


Strona 9 z 22