Społeczeństwo

Narodowy Bar Mleczny

W sobotę 25 stycznia, pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie odbył się happening pod nazwą Narodowy Bar Mleczny. Kilkadziesiąt osób przybyło „pod Adasia” aby wyrazić sprzeciw wobec decyzji Ministra Finansów o cofnięciu barom mlecznym dotacji. Waldemar Domański oraz Grzegorz Krzywak, pomysłodawcy prewencyjnego protestu zaznaczają, że odebranie tym narodowym jadłodajniom dotacji to zamach na polską tradycję. Jak przekonywał Domański w Krakowie jest najwięcej barów mlecznych, dlatego powinno się je dofinansować i wyremontować, a także wyposażyć w jednakowe stoliki, stołki i obrusy, aby stworzyć markę. Podczas sobotniego happeningu każdy uczestnik otrzymał kubek ciepłego mleka od polskich czerwonych krów, o które zadbała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Limanowej. Kilka dni temu Minister Finansów, Mateusz Szczurek otrzymał od Narodowego Baru Mlecznego pismo-apel dotyczące przywrócenia barom mlecznym dotacji oraz starego i sprawdzonego sposobu ich rozliczania. Więcej informacji na stronie www.NarodowyBarMleczny.com.

 

Kompleksowe bezpłatne specjalistyczne konsultacje

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza panie będące darczyńcami fundacji, w tym pracownice ArcelorMittal Poland S.A. oraz jej Spółek w dniach  20 i 27 lutego 2014 r. na kompleksowe bezpłatne specjalistyczne konsultacje: ginekologiczne/badanie i USG ginekologiczne/ wraz z cytologią lub badanie USG piersi z konsultacją, które odbędą się w siedzibie Centrum Medycznego „Ujastek”. Rejestracja telefoniczna  na konsultacje odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r., w godz. 9.30-11.00, tel.12 290 41 58. Ilość miejsc ograniczona. Pamiętaj o Fundacji – wypełniając PIT za rok 2013 (KRS 0000052378).

 

Konkurs ofert

W dniu 30 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 88/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych). W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2014 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

Więcej…
 

Zawodowy kurs kwalifikacyjny

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na kolejną edycję zawodowego kursu kwalifikacyjnego pt. Prowadzenie produkcji rolniczej. Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym: zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, działania opozycyjne po wprowadzeniu stanu wojennego, ponowne przebudzenie społeczeństwa w 1988 roku, otworzyły nam drogę do niepodległości, wolności, demokracji. Ruch Solidarności, który doprowadził do demokratycznych przemian w Polsce oraz zainicjował podobne zmiany w innych krajach Europy Środkowowschodniej był unikalny w skali światowej. Dzisiaj Polska budzi szacunek i uznanie społeczeństw innych krajów, chociaż my sami najczęściej nie doceniamy osiągniętych sukcesów, które dokonały się za życia jednego pokolenia.

Więcej…
 

Inspiracje plastyczne na Dzień Babci i Dziadka

Poniżej prezentujemy informację o możliwości skorzystania z ciekawych plastycznych inspiracji przed zbliżającym się dniem Babci i Dziadka. Wystarczy trochę chęci, kilka prostych materiałów, by stworzyć coś, co wywoła uśmiech na twarzy Babci i Dziadka.
http://czasdzieci.pl/inspiracje/d,68-dzien_babci_dziadka.html

 


Strona 10 z 23