Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją o charakterze non-profit, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną. Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom.

Więcej…
 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg


Więcej…
 

Stowarzyszenie Partycypantów i Najemców Nasz Blok


Więcej…
 


Strona 2 z 2