Budżet Obywatelski 2017

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo, informujemy, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta os. Centrum B 6.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Spotkania konsultacyjno-informacyjnych ws. Budżetu Obywatelskiego.

Szanowni Państwo, informujemy że Urząd Miasta Krakowa jest w trakcie przeprowadzania spotkań konsultacyjno-informacyjnych ws. Budżetu Obywatelskiego. Zakończyła się pierwsza część cyklu, czyli spotkania środowiskowe skierowane do poszczególnych grup mieszkańców Krakowa. Od 02 marca 2017 r. trwają spotkania tematyczne – pierwsze poświęcone tematyce kultury, drugie zieleni.

Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do udziału. Poniżej harmonogram najbliższych spotkań konsultacyjnych:

14 marca o godzinie 17.00, sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Rynek Główny 35) zaplanowano spotkanie pod nazwą „Sportowe BO”. Wraz z pracownikami Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Wydziału Sportu planować będzie można projekty związane zarówno z rozwojem kultury fizycznej, jak również z budową małych i dużych obiektów sportowych.

Kolejne spotkanie o nazwie „Infrastrukturalne BO” będzie miało miejsce 17 marca o godzinie 17.30 (sala Miedziana MHMK). Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom, które mają pomysł na poprawę krakowskiej infrastruktury: chodników, dróg, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej. Co ważne, w spotkaniu weźmie również udział oficer rowerowy.

Cykl spotkań zakończy „Edukacyjne BO” – 20 marca, godzina 17.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 i skierowane jest do osób zainteresowanych edukacją najmłodszych krakowian.

Serdecznie zapraszamy.

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2017

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Spotkania z mieszkańcami
15 stycznia – 31 marca
Składanie propozycji zadań 01 – 31 marca
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja
Publikacja wyników weryfikacji 02 czerwca
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 03- 07 czerwca
Rozpatrywanie protestów do 09 czerwca
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 02 czerwca
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
12 czerwca
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 09 czerwca
Głosowanie 17 - 30 czerwca
Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie
do 31 lipca
 

Dokumenty budżetu obywatelskiego 2017

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami związanymi z realizacją procesu budżetu obywatelskiego w roku 2017.

Regulamin

Regulamin budżetu obywatelskiego

Rada Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie nr 579/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.)

 

Budżet Obywatelski 2017

bo_2017_2Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w procesie mieszkanek i mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.